Onze partners

Fonds du Logement des familles nombreuses de la Wallonie

Woonkrediet voor grote gezinnen

Vlaams Woningfonds

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor uiterst voordelige woonkredieten, renteloze huurwaarborgleningen en het huren van een sociale woning.

Gezinsbond

De Gezinsbond is er voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Voor gezinnen met één, twee of meer kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders.

Ligue des Familles

La Ligue des familles is een Belgisch Franstalige vereniging die het ouderschap ondersteunt.

Gewestelijk Huisvestingsportaal

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 18 juni 1989 verkozen de Brusselaars voor het eerst rechtstreeks hun gewestelijke vertegenwoordigers. Sindsdien is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een autonoom Gewest, naast het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.

FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en naar integere financiële markten.

FOD Economie

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

Brussels Parlement

Het parlement is de eigen vergadering van de volksvertegenwoordigers van de Brusselaars. Het legt de spelregels voor het openbaar bestuur in het gewest Brussel vast in ordonnanties, binnen de beperkingen van de Brusselse bijzondere wetgeving én van de Belgische grondwet.