Binnen dit kader biedt het Woningfonds een breed scala van diensten aan die zijn afgestemd op de woonbehoeften van de Brusselaars: het verstrekken van hypothecaire kredieten, het ter beschikking stellen van huurwoningen, de productie van woningen of het helpen bij de samenstelling van een huurwaarborg, waarbij het vergemakkelijken van de toegang tot een eigen woning de voorkeur blijft genieten.

Het Fonds is er namelijk van overtuigd dat het bezitten van een eigen woning bijdraagt tot de autonomie. De persoon kan zich een ruimte toe-eigenen die essentieel is voor zijn of haar leven, een privéruimte waar aan zijn of haar vitale behoeften aan persoonlijk evenwicht, ontwikkeling en sociale integratie wordt voldaan. Deze autonomie versterkt het vermogen van het individu tot burgerparticipatie en draagt zo bij tot de continuïteit van de democratische waarden.

Het Woningfonds, dat in 1929 werd opgericht en in 1989 werd geregionaliseerd, is een privaatrechtelijke coöperatieve vennootschap die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gesubsidieerd. Onze belangrijkste missie is gezinnen met lage, bescheiden en middelgrote inkomens in staat te stellen hun fundamentele recht op toegang tot degelijke huisvesting te vervullen.
 

We gebruiken verschillende hefbomen om dit te bereiken

Hypothecair krediet

Wij zijn voorstander van toegang tot huisvesting door eigendom. Wij bieden hypothecaire kredieten tegen een vaste rentevoet van 3,25% tot 5% (afhankelijk van de samenstelling van het gezin (personen ten laste) en het inkomen) onder bepaalde voorwaarden aan kandidaat-kopers die hun project niet via een bank kunnen financieren, omdat ze niet beschikken over voldoende inkomen en/of een eigen bijdrage.

ECORENO-krediet

Je bent eigenaar, toekomstig eigenaar of huurder van een woning in Brussel en je wenst die te renoveren? Dan is het ECORENO-krediet er voor jou! Wij bieden je een financiering tegen 1,5% of 2,5% rente voor alle soorten werken aan je woning in Brussel: traditionele renovatie, energiebesparing, aanpassing van de woning om de autonomie van de bewoners te verbeteren.

Bouw en verkoop van woningen

We bouwen en verkopen alle soorten woningen - studio's, appartementen met 1 tot 4 slaapkamers, duplexen, evenals parkeerplaatsen - tegen financiële voorwaarden onder de marktprijs (verkoop tegen kostprijs en een btw-tarief van 6%). Deze woningen worden verkocht aan gezinnen die aan de kredietvoorwaarden van het Fonds voldoen.

Deze gezinnen kunnen eveneens een aanvraag indienen bij het Fonds om de aankoop met een hypothecair krediet te financieren. 

Hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg

We bieden gezinnen in Brussel hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg. Deze steun kan worden verleend in de vorm van een consumentenkrediet aan 0% dat tot 100% van het bedrag van de huurwaarborg kan dekken.

In geval van onvoldoende middelen en schuldenlast kunnen de gezinnen een beroep doen op het door het Fonds beheerde mutualistische BRUHWA-fonds. 

Verhuren van woningen

We hebben een vastgoedpatrimonium dat we tegen een betaalbare huurprijs verhuren aan de meest kwetsbare gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag zijn 1.412 gezinnen huurder van een woning van het Woningfonds.

Wist je dat:

  • Het hypothecaire krediet dat door het Woningfonds wordt toegekend kan oplopen tot 120 % van de waarde van het goed en een looptijd van 30 jaar kan hebben.
  • 70 % van de Brusselse gezinnen komt in aanmerking voor een krediet van het Woningfonds.
  • Sinds het begin van de beheersovereenkomst 2017-2021 heeft het Woningfonds 3.221 kredieten toegekend.

In enkele jaren tijd is het Woningfonds uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op het vlak van de productie van "openbare" huisvesting, zowel wat de koop- als de huursector in het Brussels Gewest betreft.
 
Sinds het begin van de beheersovereenkomst 2017-2021 hebben we meer dan 800 woningen geleverd. Eind 2020 omvat de woningproductie 1.143 woningen in verschillende stadia van ontwikkeling, waarvan 174 bestemd zijn voor de huursector en 969 voor de koopsector. Deze productie mobiliseert een totale investering van 295.278.989 EUR exclusief btw voor de bouw van 111.335 m² bruto bewoonbare oppervlakte.

Het Fonds heeft het Label Ecodynamische Onderneming gekregen met een score van twee sterren, voor zijn aanpak op het gebied van ecobeheer en zijn inspanningen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verminderen.