Kom ik in aanmerking?

Voor een hypothecair krediet bij het Woningfonds moet je belastbaar inkomen, zoals vermeld op je laatste aanslagbiljet op het ogenblik van de kredietaanvraag, binnen de inkomensbarema’s voor de sociale huisvesting vallen *:

Aantal personen ten laste

Alleenwonende

Gezin met één inkomen

Gezin met twee inkomens

0

€ 27.501,88*

€ 30.557,65

€ 34.923,08

1

 

€ 33.176,88

€ 37.542,31

2

 

€ 35.796,11

€ 40.161,54

3

 

 € 38.415,34

€ 42.780,77

 

€ 41.034,57

€ 45.400,00

5

 

 € 43.653,80

€ 48.019,23

 

  € 46.273,03*

  € 50.638,46*

* Deze bedragen worden verhoogd met € 2.619,23 voor elke bijkomende persoon ten laste.
Een volwassen gezinslid met een erkende handicap wordt gelijkgesteld met een persoon ten laste.
Een kind ten laste met een erkende handicap, wordt gelijkgesteld met twee personen ten laste.

Waar kan ik kopen?

De woning die je wenst aan te kopen, moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de volgende gemeenten omvat:

 • Anderlecht
 • Brussel (stad)
 • Elsene
 • Etterbeek
 • Evere
 • Ganshoren
 • Jette
 • Koekelberg
 • Oudergem
 • Schaarbeek
 • Sint-Agatha-Berchem
 • Sint-Gillis
 • Sint-Jans-Molenbeek
 • Sint-Joost-ten-Node
 • Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Sint-Pieters-Woluwe
 • Ukkel
 • Vorst
 • Watermaal-Bosvoorde

Hoeveel kan ik lenen?

Het bedrag van het krediet zal worden vastgesteld op basis van je terugbetalingscapaciteit. 

Naast de aankoopprijs of de bouwkosten van de woning kan het krediet van het Fonds ook sommige kosten dekken zoals renovatiewerken of aktekosten. In bepaalde gevallen en indien het Fonds dit gerechtvaardigd acht, kan het krediet oplopen tot 120% van de waarde van het onroerend goed, eventueel nadat de werken zijn uitgevoerd.

Hoe wordt de rentevoet vastgesteld?

De rentevoet van je hypothecair krediet wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je gezinssituatie. Met het oog op transparantie en stabiliteit worden onze kredieten toegekend tegen een vaste debetrentevoet in constante of progressieve mensualiteiten.

Wat is een progressieve mensualiteit?

Progressief betekent dat de mensualiteit elk jaar stijgt met een bepaald percentage, in dit geval 1%, dat gewoonlijk lager is dan het inflatiepercentage.

Je gezinssituatieMinimum rentevoetMaximum rentevoet
0 personen ten laste 3,85%5%
1 persoon ten laste3,65%5%
2 personen ten laste*3,45%5%
3 of meer personen ten laste3,25%5%

 
* Of indien alle kredietnemers jonger dan 40 jaar oud zijn.

Hoelang zal mijn krediet lopen?

In principe is de maximale looptijd van het hypothecair krediet 30 jaar en moet het volledig zijn afgelost wanneer de jongste kredietnemer 70 jaar oud wordt.

Wat zijn de verplichtingen?

Wanneer je bij ons een hypothecair krediet afsluit om een woning te kopen:

 • moet je permanent in België verblijven
 • mag je geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland 
 • moet je de woning volledig bewonen met je gezin

Simuleer je hypothecair krediet!

Met onze simulator kan je een eerste simulatie maken van de rente en aflossingen van je krediet.

Image

De 6 stappen om eigenaar te worden in Brussel!

1. Ik win inlichtingen in

 • Het Woningfonds staat ter beschikking voor al je vragen over de aankoop van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Simuleer je krediet om je leencapaciteit en de voorwaarden te kennen: mensualiteit, rentevoet, looptijd, enz.
 • Zodra je een woning hebt gevonden en in het bezit bent van een aankoopverbintenis, krijg je zo snel mogelijk een afspraak met ons.

 

2. Ik heb mijn toekomstige woning gevonden 

Je hebt je keuze gemaakt. Voor je je tot de aankoop verbindt, raden we je nog het volgende aan:

 • Vraag advies bij de notaris van je keuze (www.notaris.be)
 • Neem contact op met de bevoegde diensten bij stedenbouwkundige vragen in verband met de woning
 • Informeer naar de eventuele te betalen kosten van mede-eigendom
 • Maak een schatting van de uit te voeren werken.

3. Ik ben vastbesloten om te kopen

Je hebt een woning gevonden en een aankoopverbintenis getekend. We adviseren je om aan het volgende te denken:

 • Voorzie een voorschot dat kan worden gevraagd bij de ondertekening van een voorlopige verkoopovereenkomst of een aankoopbod
 • Voorzie een opschortende voorwaarde waarbij de koop afhangt van het verkrijgen van een hypothecair krediet binnen een periode van ten minste zes weken, vanaf de datum van ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

4. Ik dien mijn aanvraag in

 • Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Een adviseur zal binnen de 3 weken een afspraak voor je maken.

5. Ik stel mijn kredietdossier samen

 • Je zal de taxatiekosten (€ 324) eerst aan het Fonds moeten betalen en ons een bewijs van deze betaling bezorgen, voordat het Fonds de expert de opdracht geeft om de taxatie van het onroerend goed uit te voeren.
 • De adviseur die met je dossier belast is, nodigt je vervolgens uit voor een tweede afspraak om de inhoud van het expertiseverslag en de gevraagde documenten te analyseren.

6. Ik ontvang de beslissing van het Fonds

 • Als het krediet wordt aanvaard, ontvang je een brief waarin bevestigd wordt dat je krediet wordt toegekend. Vervolgens moet je binnen de 8 dagen na deze bevestiging de dossierkosten (€ 60) betalen. Als je dit niet doet, kan de kredietofferte niet worden afgerond.
 • Voordat je de kredietakte bij de notaris ondertekent, teken je je kredietofferte bij het Fonds.
 • De ondertekening van de kredietakte en de terbeschikkingstelling van de middelen geschieden volgens de termijn die in de voorlopige verkoopovereenkomst is vermeld

Ik heb een ondertekende schriftelijke verbintenis/voorlopige koopakte

Heb je een ondertekende, schriftelijke verbintenis (aankoopbod/compromis) en wil je een afspraak maken om een kredietaanvraag in te dienen? Vul dan het online formulier in en een dossierbeheerder neemt binnen de 3 weken contact met je op.

Veelgestelde vragen

Je kan een hypothecair krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema's die in de tarieventabel worden vermeld en je nog geen eigenaar bent. De woning die je wenst te kopen, moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bedrag van het hypothecair krediet wordt berekend op basis van je aflossingscapaciteit.

De marktwaarde van de woning, voor en na werkzaamheden, wordt door het Fonds geschat op basis van de taxatie van het goed door de aangewezen expert.

Voor een krediet bij het Fonds gelden volgende voorwaarden:

 • je moet permanent in België verblijven
 • het bedrag van het belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger liggen dan de maximuminkomensbarema's van het Fonds
 • je mag geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland
 • je moet alle nodige informatie verstrekken die ons in staat stelt over je kredietaanvraag te beslissen
 • je moet de volle eigenaar van je goed worden en het gedurende de hele looptijd van het krediet bewonen
 • je moet je ertoe verbinden de woning in overeenstemming met de eisen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid te brengen en te houden.

De rentevoet van je krediet is vast en zal tussen 3,25% en 5% liggen, afhankelijk van verschillende factoren. Hij wordt berekend op basis van je leeftijd, gezinssituatie en financiële situatie. Hij hangt ook af van je belastbaar inkomen op de datum waarop je de aanvraag indient (referentiedatum).

De notariskosten omvatten de kosten van de koopakte en die van de kredietakte. De kosten van de koopakte worden berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten van de kredietakte worden berekend op basis van het geleende kredietbedrag.

Wanneer je een eigendom koopt, moet je registratierechten betalen, die 12,5% van de aankoopprijs bedragen. Noteer echter dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een korting op deze registratierechten kan worden verkregen en je geen registratierechten meer betaalt over de eerste schijf van € 200.000 van je aankoop, wat een besparing van maximaal € 25.000 op deze rechten kan opleveren (of meer, onder bepaalde voorwaarden). Voor meer details over deze en andere kosten die met je aankoop of krediet gepaard gaan, kun je het beste vooraf je notaris raadplegen.

 

Het krediet kan notariskosten omvatten, maar wij raden je aan zoveel mogelijk eigen vermogen in de aankoop te investeren. Na analyse van je dossier kan het krediet tot 120% van de waarde van de woning bedragen, zonder het barema te overschrijden van het kredietbedrag dat is vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling.

Ja, het hypothecair krediet kan ook de werken dekken die je in de woning moet uitvoeren, waarbij voorrang wordt gegeven aan veiligheids- en saneringswerken, binnen de perken van je aflossingscapaciteit.

Het Fonds kan je niet het voorschot lenen dat overeenkomt met (al naargelang het geval) 5% of 10% van de aankoopprijs en dat betaald moet worden bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst of het aankoopbod. Het voorschot is niet verplicht, maar vormt een garantie voor de verkoper en over het bedrag ervan kan worden onderhandeld met deze laatste.

Je kan rechtstreeks een online simulatie maken en daarbij ook een afspraak aanvragen.

Je kunt online een nieuwe kredietsimulatie uitvoeren of een nieuwe simulatie aanvragen bij een kredietadviseur via het contactformulier, met vermelding van je simulatienummer en de wijzigingen in je situatie. Een medewerker zal opnieuw contact met je opnemen om de informatie te verzamelen en een nieuwe kredietsimulatie uit te voeren.

Neem contact met ons op via het online formulier hierboven, dat bestemd is voor personen die een aankoopbod of voorlopige verkoopovereenkomst hebben ondertekend. Je kunt ons je ondertekende bod of voorlopige overeenkomst ook per e-mail bezorgen. Wij nemen binnen de 10 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor het indienen van je kredietaanvraag.

Voor dit soort financiering is het mogelijk een wederopname van het uitstaande krediet te verkrijgen die beperkt is tot het kapitaal dat je reeds in het kader van je huidig krediet hebt afgelost. Ook een aanvullend krediet is mogelijk, maar in dat geval moeten nieuwe aktekosten worden betaald. Je kunt ook overwegen om een ECORENO consumentenkrediet af te sluiten.

Ja, je kan dit op elk moment doen. Indien je je krediet echter na juni 2008 bij het Fonds hebt afgesloten, dien je een vergoeding voor hergebruik te betalen die overeenkomt met 3 maanden rente berekend tegen de rentevoet van het lopende krediet. Deze vergoeding is echter niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt ter uitvoering van een bijgevoegde overeenkomst (brandverzekering of schuldsaldoverzekering, indien van toepassing).


Wij nodigen je uit contact op te nemen met je notaris voor meer informatie.

Je kan je woning op elk moment verkopen, maar je moet ons vóór de verkoop schriftelijk op de hoogte brengen en ons de gewenste verkoopprijs meedelen. Het Fonds heeft immers een recht van voorkoop en kan de woning dus met voorrang terugkopen tegen de prijs die je is aangeboden. Bij de verkoop van je woning zal de notaris contact opnemen met het Fonds om na te gaan of het zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen. Bij de verkoop zal het uitstaande saldo van het krediet, verhoogd met een eventuele wederbeleggingsvergoeding die overeenkomt met 3 maanden intrest, worden terugbetaald met de opbrengst ervan.

Je moet ons op de hoogte brengen van de echtscheiding en de overeenkomst met je echtgenoot/echtgenote over de bewoning van de woning. De echtgenoten blijven de maandelijkse termijn van het hypothecair krediet aflossen zolang de verkoop of de procedure om uit onverdeeldheid te treden niet is voltooid. Een echtscheiding kan er immers toe leiden dat een van de kredietnemers vraagt om geschrapt te worden uit de kredietovereenkomst (desolidarisatie) en het deel van de ex-huwelijkspartner overkoopt. In dat geval kan degene die het aandeel van zijn of haar partner wenst over te kopen, daarvoor een aanvullend krediet bij het Fonds aanvragen. Wij zullen je vragen ons het ontwerp van verdeling toe te zenden dat door de notaris is opgesteld om de voorwaarden voor de uitonverdeeldheidtreding tussen de echtgenoten vast te stellen, evenals de documenten met betrekking tot het geactualiseerde inkomen.

Je hebt altijd de mogelijkheid je krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen tegen een vergoeding voor hergebruik. Neem contact op met onze diensten: een medewerker zal je begeleiden bij je stappen.

Wij zijn er altijd voor je in geval van betalingsproblemen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten: samen zoeken we naar een oplossing die zo goed mogelijk afgestemd is op je situatie.

Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag in te dienen om je krediet terug te kopen. Met name als je een aanzienlijk inkomensverlies lijdt of als je krediet meer dan 40% van je inkomen opslokt, of als je gezinssituatie is veranderd en je je woning dreigt te verliezen. Als aan twee van deze voorwaarden is voldaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om je aanvraag in te dienen.

Ja, dat kan, op voorwaarde dat je vooraf een aanvraag indient bij het Fonds. De duur van de verhuur bedraagt dan maximaal 6 jaar. Afhankelijk van het bedrag van de huurprijs die je gaat vragen, kan je rentevoet echter met maximaal 1% worden verhoogd.

Het Woningfonds verkoopt geen verzekeringen. Voor dit soort producten raden wij je aan contact op te nemen met een verzekeringsmakelaar of je bankinstelling.

Ja, dat kan je zeker. Deze verzekering kan worden afgesloten na de ondertekening van je kredietakte. Idealiter zal deze verzekering het resterende saldo van je lening dekken.

Ja, dat kan, maar voor je eigen bestwil raden wij je dat sterk af.

Het is mogelijk om een parkeerplaats of garagebox te kopen onder bepaalde voorwaarden, met name:

 • als je al kredietnemer bij het Fonds bent voor je woning;
 • als de parkeerplaats zich in de onmiddellijke nabijheid (bij voorkeur in het gebouw) van je woning bevindt.

Behalve in het geval van een nieuwbouw, moet het onroerend goed dat het voorwerp is van het krediet, worden getaxeerd. Hiervoor geef je het Fonds een mandaat om een taxatie van het onroerend goed te bestellen en te laten uitvoeren in jouw naam en voor jouw rekening, door een door het Fonds erkende expert. Deze expert zal je dan zijn rapport sturen en een eensluidende kopie aan het Fonds bezorgen. De taxatie kan echter pas worden aangevraagd nadat je naar behoren ondertekende kredietaanvraag is ontvangen en je de taxatievergoeding van 324 EUR (incl. btw) aan het Fonds hebt betaald (je bezorgt hiervoor het betalingsbewijs).

Ja, de vergoeding bedraagt 60 EUR. Ze is onbetwistbaar verschuldigd voor elke bij het Fonds ingediende hypothecaire kredietaanvraag die door het Fonds werd aanvaard en schriftelijk bevestigd, met dien verstande dat dit bedrag slechts eenmaal verschuldigd is, zelfs indien dezelfde aanvraag betrekking heeft op meerdere gelijktijdige kredietaanvragen. Deze dossierkosten moeten worden betaald binnen 8 dagen na de datum van de brief waarin de aanvaarding van de kredietaanvraag wordt bevestigd. Bij niet-betaling kan de kredietofferte niet worden bezorgd en afgerond.

Klacht

De ontlener die reden heeft om aan te nemen dat de wetgeving die van toepassing is op zijn krediet(aanvraag) niet correct werd toegepast, kan een klacht indienen bij het Fonds op het volgende adres:

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cv
Dienst consumentenklachten
Zomerstraat 73
1050 Brussel
+32 2 504 32 11
E-mail :  dac_plaintes_klachten@fonds.brussels

Vermeld zeker volgende gegevens zodat het Fonds je klacht in de beste omstandigheden kan behandelen:

 • de volledige identiteit van de consument (naam, voornaam, geboortedatum en adres);
 • het dossiernummer van de kredietaanvraag of van het krediet;
 • de redenen van de klacht.

Indien het Fonds niet binnen een redelijke termijn antwoordt, kan de consument zijn klacht indienen bij de vzw OMBUDSFIN. Deze onafhankelijke vereniging is belast met de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden en streeft ernaar geschillen tussen kredietgever en consument op te lossen door advies te geven of tussen te komen als bemiddelaar (behalve bij schuldbemiddeling). Richt je klacht in dat geval aan :

OMBUDSFIN vzw
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
+32 2 545 77 70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be