Kom ik in aanmerking?

Voor een hypothecair krediet bij het Woningfonds moet je belastbaar inkomen, zoals vermeld op je laatste aanslagbiljet op het ogenblik van de kredietaanvraag:

Aantal personen ten laste

Alleenstaande of eenoudergezin

Ander soort gezin  

0€ 69.721€ 88.736
1€ 74.721€ 93.736
2€ 79.721€ 98.736
3€ 84.721€ 103.736
  € 89.721* € 108.736*

*Deze bedragen worden verhoogd met € 5.000 per bijkomende persoon ten laste 

 

Waar kan ik kopen?

De woning die je wenst aan te kopen, moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de volgende gemeenten omvat:

 • Anderlecht
 • Brussel (stad)
 • Elsene
 • Etterbeek
 • Evere
 • Ganshoren
 • Jette
 • Koekelberg
 • Oudergem
 • Schaarbeek
 • Sint-Agatha-Berchem
 • Sint-Gillis
 • Sint-Jans-Molenbeek
 • Sint-Joost-ten-Node
 • Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Sint-Pieters-Woluwe
 • Ukkel
 • Vorst
 • Watermaal-Bosvoorde

Hoeveel kan ik lenen?

Het bedrag van het krediet zal worden vastgesteld op basis van je terugbetalingscapaciteit. 

Naast de aankoopprijs of de bouwkosten van de woning kan het krediet van het Fonds ook sommige kosten dekken zoals renovatiewerken of aktekosten. In bepaalde gevallen en indien het Fonds dit gerechtvaardigd acht, kan het krediet oplopen tot 120% van de waarde van het onroerend goed, eventueel nadat de werken zijn uitgevoerd.

Hoe wordt de rentevoet vastgesteld?

De rentevoet van je hypothecair krediet wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je gezinssituatie. Met het oog op transparantie en stabiliteit worden onze kredieten toegekend tegen een vaste debetrentevoet in constante of progressieve mensualiteiten.

Wat is een progressieve mensualiteit?

Progressief betekent dat de mensualiteit elk jaar stijgt met een bepaald percentage, in dit geval 1%, dat gewoonlijk lager is dan het inflatiepercentage.

Je gezinssituatieMinimum rentevoetMaximum rentevoet
0 personen ten laste 3,85%5%
1 persoon ten laste3,65%5%
2 personen ten laste*3,45%5%
3 of meer personen ten laste3,25%5%

 
* Of indien alle kredietnemers jonger dan 40 jaar oud zijn.

Hoelang zal mijn krediet lopen?

In principe is de maximale looptijd van het hypothecair krediet 30 jaar en moet het volledig zijn afgelost wanneer de jongste kredietnemer 70 jaar oud wordt.

Wat zijn de verplichtingen?

Wanneer je bij ons een hypothecair krediet afsluit om een woning te kopen:

 • moet je permanent in België verblijven
 • mag je geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland 
 • moet je de woning volledig bewonen met je gezin

Simuleer je hypothecair krediet!

Met onze simulator kan je een eerste simulatie maken van de rente en aflossingen van je krediet.

Image

De 6 stappen om eigenaar te worden in Brussel!

1. Ik win inlichtingen in

 • Het Woningfonds staat ter beschikking voor al je vragen over de aankoop van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Simuleer je krediet om je leencapaciteit en de voorwaarden te kennen: mensualiteit, rentevoet, looptijd, enz.
 • Wanneer je een woning hebt gevonden en in het bezit bent van een aankoopverbintenis, krijg je zo snel mogelijk een afspraak met ons.

 

2. Ik heb mijn toekomstige woning gevonden 

Je hebt je keuze gemaakt. Voor je je tot de aankoop verbindt, raden we je nog het volgende aan:

 • Vraag advies bij de notaris van je keuze (www.notaris.be)
 • Neem contact op met de bevoegde diensten bij stedenbouwkundige vragen in verband met de woning
 • Informeer naar de eventuele te betalen kosten van mede-eigendom
 • Maak een schatting van de uit te voeren werken.

3. Ik ben vastbesloten om te kopen

Je hebt een woning gevonden en een aankoopverbintenis getekend. We adviseren je om aan het volgende te denken:

 • Voorzie een voorschot dat kan worden gevraagd bij de ondertekening van een voorlopige verkoopovereenkomst of een aankoopbod
 • Voorzie een opschortende voorwaarde waarbij de koop afhangt van het verkrijgen van een hypothecair krediet binnen een periode van ten minste zes weken, vanaf de datum van ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

4. Ik dien mijn aanvraag in

 • Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Een adviseur zal binnen de 3 weken een afspraak voorstellen.

5. Ik stel mijn kredietdossier samen

 • Je moet de taxatiekosten (€ 324) aan het Fonds betalen en een bewijs van deze betaling bezorgen, voordat het Fonds de expert de opdracht geeft om de taxatie van de woning uit te voeren.
 • De adviseur die met je dossier belast is, nodigt je vervolgens uit voor een tweede afspraak om de inhoud van het expertiseverslag en de gevraagde documenten te analyseren.

6. Ik ontvang de beslissing van het Fonds

 • Als het krediet wordt aanvaard, ontvang je een brief waarin wordt bevestigd dat je krediet wordt toegekend. Vervolgens moet je binnen de 8 dagen na deze bevestiging de dossierkosten (€ 60) betalen. Als je dit niet doet, kan de kredietofferte niet worden afgerond.
 • Voordat je de kredietakte bij de notaris ondertekent, teken je je kredietofferte bij het Fonds.
 • De ondertekening van de kredietakte en de terbeschikkingstelling van de middelen geschieden volgens de termijn die in de voorlopige verkoopovereenkomst is vermeld.

Ik heb een ondertekende schriftelijke verbintenis/voorlopige koopakte

Heb je een ondertekende, schriftelijke verbintenis (aankoopbod/compromis) en wil je een afspraak maken om een kredietaanvraag in te dienen? Vul dan het online formulier in en een dossierbeheerder neemt binnen de 3 weken contact met je op.

Klacht

De ontlener die reden heeft om aan te nemen dat de wetgeving die van toepassing is op zijn krediet(aanvraag) niet correct werd toegepast, kan een klacht indienen bij het Fonds op het volgende adres:

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cv
Dienst consumentenklachten
Zomerstraat 73
1050 Brussel
+32 2 504 32 11
E-mail :  dac_plaintes_klachten@fonds.brussels

Vermeld zeker volgende gegevens zodat het Fonds je klacht in de beste omstandigheden kan behandelen:

 • de volledige identiteit van de consument (naam, voornaam, geboortedatum en adres);
 • het dossiernummer van de kredietaanvraag of van het krediet;
 • de redenen van de klacht.

Indien het Fonds niet binnen een redelijke termijn antwoordt, kan de consument zijn klacht indienen bij de vzw OMBUDSFIN. Deze onafhankelijke vereniging is belast met de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden en streeft ernaar geschillen tussen kredietgever en consument op te lossen door advies te geven of tussen te komen als bemiddelaar (behalve bij schuldbemiddeling). Richt je klacht in dat geval aan :

OMBUDSFIN vzw
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
+32 2 545 77 70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be