Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een hypothecair krediet bij het Woningfonds mag je inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde drempel die wordt vastgesteld op basis van je gezinssituatie. Controleer je aanslagbiljet om er zeker van te zijn dat je totaal gezinsinkomen niet hoger is dan onze barema's.

A : alleenstaande persoon
B : gezin met twee of meer personen, waarvan er één over inkomsten beschikt
C : gezin met twee of meer personen, waarvan er ten minste twee over inkomsten beschikken

De tarieven zijn als volgt: 

Aantal personen ten laste A B C
0 € 51.696 € 63.183 € 80.415
1 - € 68.927 € 86.159
2 - € 74.671 € 91.903
3 - € 80.415 € 97.647
4 en meer - € 86.159 € 103.391

Waar kan ik kopen?

De woning die je wenst aan te kopen, moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de volgende gemeenten omvat:

 • Anderlecht
 • Brussel (stad)
 • Elsene
 • Etterbeek
 • Evere
 • Ganshoren
 • Jette
 • Koekelberg
 • Oudergem
 • Schaarbeek
 • Sint-Agatha-Berchem
 • Sint-Gillis
 • Sint-Jans-Molenbeek
 • Sint-Joost-ten-Node
 • Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Sint-Pieters-Woluwe
 • Ukkel
 • Vorst
 • Watermaal-Bosvoorde
Aantal personen dat het gezin telt   Maximale waarde 
1 of 2 € 404.500
3 € 445.000
4 € 485.500
5 € 526.000
6 € 566.500
7 en meer € 607.000

Hoeveel kan ik lenen?

Zowel het kredietbedrag als de handelswaarde* van de woning mogen de volgende drempels niet overschrijden:

*De handelswaarde van een onroerend goed is de prijs waartegen een goed volgens de markt kan worden verkocht. De handelswaarde komt overeen met het bedrag dat de verkopende eigenaar kan verwachten te verkrijgen onder normale marktomstandigheden, op het moment van de waardeschatting.

Hoe wordt de rentevoet vastgesteld?

De rentevoet van je hypothecair krediet wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je gezinssituatie. Met het oog op transparantie en stabiliteit worden onze kredieten toegekend tegen een vaste debetrentevoet in constante of progressieve mensualiteiten die het mogelijk maken de evolutie van het aan de indexering gekoppelde inkomen te volgen.

Je gezinssituatie Minimum rentevoet Maximum rentevoet
0 personen ten laste  2,00 % 2,50 %
1 persoon ten laste 1,90 % 2,50 %
2 personen ten laste* 1,80 % 2,50 %
3 of meer personen ten laste 1,70 % 2,50 %

 
* Of indien alle kredietnemers jonger dan 40 jaar oud zijn.

Hoe lang zal mijn terugbetaling duren?

In principe is de maximale looptijd van het hypothecair krediet 30 jaar en moet het volledig afgelost zijn wanneer de jongste kredietnemer 70 jaar oud wordt.

Wat zijn de verplichtingen?

Wanneer je bij ons een hypothecair krediet afsluit om een woning te kopen:

 • moet je permanent in België verblijven
 • mag je geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland 
 • moet je de woning volledig bewonen met je gezin

De 6 stappen om eigenaar te worden in Brussel!

1. Ik win inlichtingen in

 • Simuleer je krediet om je leencapaciteit en de voorwaarden te kennen: mensualiteit, rentevoet, looptijd enz
 • Zodra je een woning hebt gevonden en in het bezit bent van een aankoopverbintenis krijg je binnen 10 werkdagen een afspraak met ons

 

2. Ik heb mijn toekomstige woning gevonden 

 • Vraag advies bij de notaris van je keuze (www.notaris.be)
 • Neem contact op met de bevoegde diensten bij stedenbouwkundige vragen in verband met de woning
 • Informeer naar de eventuele te betalen kosten van mede-eigendom
 •  Maak een schatting van de uit te voeren werken

3. Ik ben vastbesloten om te kopen

 • Voorzie een voorschot dat kan worden gevraagd bij de ondertekening van een voorlopige verkoopovereenkomst of een aankoopbod
 • Voorzie een opschortende voorwaarde waarbij de koop afhangt van het verkrijgen van een hypothecair krediet binnen een periode van ten minste zes weken, vanaf de datum van ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Bij het bedrag van het verwachte krediet moet rekening worden gehouden met de aktekosten en de registratierechten, die ongeveer 15% van de aankoopprijs bedragen

4. Ik dien mijn aanvraag in

 • Neem contact met ons op om binnen 10 werkdagen een afspraak te maken!

5. Ik stel mijn kredietdossier samen

 • Een door het Woningfonds gemandateerde expert zal de woning bezoeken
 • Een technisch adviseur zal contact met je opnemen om de expertise te analyseren en de uit te voeren werken te definiëren

6. Mijn droom komt uit

 • Indien het krediet wordt aanvaard, word je uitgenodigd om het kredietaanbod te ondertekenen. De akte van hypothecaire zekerheid en de terbeschikkingstelling van de fondsen zullen gelijktijdig met het verlijden van de verkoopakte opgesteld worden, afhankelijk van de termijn die in de voorlopige verkoopovereenkomst is vermeld.

Simuleer je hypothecair krediet!

Met onze simulator kan je een eerste simulatie maken van de rentes en aflossingen van je krediet.

Image

Veelgestelde vragen

Je kan een hypothecair krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema's die in de tarieventabel worden vermeld en je nog geen eigenaar bent. De woning die je wenst te kopen, moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bedrag van het hypothecair krediet wordt berekend op basis van je aflossingscapaciteit en is afhankelijk van het aantal personen in je gezin. 

De notariskosten omvatten de kosten van de koopakte en de kosten van de kredietakte. De kosten van de koopakte worden berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten van de kredietakte worden berekend op basis van het geleende kredietbedrag. Er kan een korting (abattement) worden verkregen op het bedrag van de te betalen registratiekosten.

Het krediet kan notariskosten omvatten, maar wij raden je aan zoveel mogelijk eigen vermogen in de aankoop te investeren. Na analyse van je dossier kan het krediet oplopen tot 120% van de waarde van de woning, zonder het barema te overschrijden van het kredietbedrag dat is vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling.

Ja, het hypothecair krediet kan ook de in de woning uit te voeren werken dekken, waarbij voorrang wordt gegeven aan veiligheids- en saneringswerkzaamheden, binnen de grenzen van je aflossingscapaciteit.

Het Fonds kan je niet het voorschot lenen dat overeenkomt met 10% van de aankoopprijs en betaald moet worden bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst of het aankoopbod. Het voorschot is niet verplicht, maar vormt een garantie voor de verkoper en over het bedrag ervan kan worden onderhandeld met deze laatste.

Vraag een nieuwe kredietsimulatie aan door ons per e-mail te contacteren op het adres  infolening@fonds.brussels met vermelding van je simulatienummer en de wijzigingen in je situatie. Een medewerker zal opnieuw contact met je opnemen om de informatie te verzamelen en een nieuwe simulatie van het hypothecair krediet uit te voeren. Het is ook mogelijk om deze simulatie rechtstreeks online uit te voeren.

De rentevoet is vast. Hij wordt berekend op basis van je leeftijd en je gezins- en financiële situatie. Hij hangt af van je belastbaar inkomen, dat in aanmerking wordt genomen naargelang de datum van de aanvraag (referentiedatum).

Je kan rechtstreeks online een simulatie maken en/of tegelijkertijd een afspraak aanvragen.

Stuur je ondertekend aankoopbod of ondertekende voorlopige verkoopovereenkomst naar infolening@fonds.brussels. Wij zullen binnen 10 werkdagen contact met je opnemen om een afspraak te maken voor het indienen van je kredietaanvraag.

De kredietsimulatie geldt voor één jaar, aangezien de rentevoet wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen dat op het aanslagbiljet wordt vermeld, volgens de referentiedatum die elk jaar in juli verandert. Deze simulatie is gebaseerd op het huidige inkomen, dat kan veranderen naargelang de gezinssituatie en de financiële situatie.

De voorwaarden voor het verkrijgen van krediet bij het Fonds zijn als volgt:

 • je moet permanent in België verblijven
 • het bedrag van het belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan dat van de maximuminkomensbarema's van het Fonds.
 • je mag geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland.
 • je moet alle nodige informatie verstrekken die ons in staat stelt over je kredietaanvraag te beslissen.
 • je moet de volle eigenaar van je eigendom worden en het gedurende de hele looptijd van het krediet bewonen.
 • je moet je ertoe verbinden de woning in overeenstemming met de eisen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid te brengen en te houden.

Voor dit soort financiering is het mogelijk een wederopname van het uitstaande krediet te verkrijgen die beperkt is tot het kapitaal dat je reeds in het kader van je huidig krediet hebt afgelost. Ook een aanvullend krediet is mogelijk, maar in dat geval moeten nieuwe aktekosten worden betaald.

Ja, je kan dit op elk moment doen. Indien je je krediet echter na juni 2008 bij het Fonds hebt afgesloten, dien je een vergoeding voor hergebruik te betalen die overeenkomt met 3 maanden rente berekend tegen de rentevoet van het lopende krediet.
Wij nodigen je uit contact op te nemen met je notaris voor nadere informatie.

Je kan je woning op elk moment verkopen, maar je moet ons vóór de verkoop schriftelijk op de hoogte brengen en ons de gewenste verkoopprijs meedelen. Het Fonds heeft immers een recht van voorkoop en kan de woning dus met voorrang terugkopen tegen de prijs die je is aangeboden. Bij de verkoop van je woning zal de notaris contact opnemen met het Fonds om na te gaan of het zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen. Bij de verkoop zal het uitstaande saldo van het krediet verhoogd met een eventuele wederbeleggingsvergoeding die overeenkomt met 3 maanden intrest worden terugbetaald met de opbrengst ervan.

Je moet ons op de hoogte brengen van de echtscheiding en de overeenkomst met je echtgenoot/echtgenote over de bewoning van de woning. De echtgenoten blijven de maandelijkse termijn van het hypothecair krediet aflossen zolang de verkoop of de procedure om uit onverdeeldheid te treden niet is voltooid. Een echtscheiding kan er immers toe leiden dat een van de kredietnemers vraagt om geschrapt te worden uit de kredietovereenkomst (desolidarisatie) en het deel van de ex-huwelijkspartner overkoopt. In dat geval kan degene die het aandeel van zijn of haar partner wenst over te kopen, daarvoor een aanvullend krediet bij het Fonds aanvragen. Wij zullen je vragen ons het ontwerp van verdeling toe te zenden dat door de notaris is opgesteld om de voorwaarden voor de uitonverdeeldheidtreding tussen de echtgenoten vast te stellen, alsmede de documenten tot vaststelling van het geactualiseerde inkomen.

Je hebt altijd de mogelijkheid je krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen tegen een vergoeding voor hergebruik. Neem contact op met onze diensten: een medewerker zal je begeleiden bij je stappen.

Wij zijn er altijd voor je in geval van betalingsproblemen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten: samen zoeken we naar een oplossing die zo goed mogelijk afgestemd is op je situatie.

Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag in te dienen om je krediet terug te kopen. Met name als je een aanzienlijk inkomensverlies lijdt of als je krediet meer dan 40% van je inkomen opslokt, of als je gezinssituatie is veranderd en je je woning dreigt te verliezen. Als aan twee van deze voorwaarden is voldaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om je aanvraag in te dienen.

Ja, dat kan, op voorwaarde dat je vooraf een aanvraag indient bij het Fonds. De duur van de huur bedraagt dan maximaal 6 jaar. Afhankelijk van het bedrag van de huurprijs die je gaat vragen, kan je rentevoet echter met maximaal 1% worden verhoogd.

Het Woningfonds verkoopt geen verzekeringen. Voor dit soort producten raden wij je aan contact op te nemen met een verzekeringsmakelaar of je bankinstelling.

Ja, absoluut. Deze verzekering kan worden afgesloten na de ondertekening van je kredietakte. Idealiter zal deze verzekering het resterende saldo van je lening dekken.

Ja, dat kan, maar voor je eigen bestwil raden wij je dat sterk af.

Het is mogelijk om een parkeerplaats of garagebox te kopen onder bepaalde voorwaarden, met name:

 • als je al kredietnemer bij het Fonds bent voor je woning;
 • als de parkeerplaats zich in de onmiddellijke nabijheid (bij voorkeur in het gebouw) van je woning bevindt.

Ik heb een bod tot aankoop van een woning / een getekend verkoopcontract

U heeft een bod gedaan voor de aankoop van een woning of een verkoopovereenkomst getekend? Of u staat op het punt dat te doen? Vul het online formulier in en een dossierbeheerder zal binnen 10 dagen contact met u opnemen.

Klacht

De ontlener die reden heeft om aan te nemen dat de wetgeving die van toepassing is op zijn krediet(aanvraag) niet correct werd toegepast, kan een klacht indienen bij het Fonds op het volgende adres:

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cv
Dienst consumentenklachten
Zomerstraat 73
1050 Brussel
+32 2 504 32 11
E-mail :  dac_plaintes_klachten@fondsdulogement.be

Vermeld zeker volgende gegevens zodat het Fonds je klacht in de beste omstandigheden kan behandelen:

 • de volledige identiteit van de consument (naam, voornaam, geboortedatum en adres);
 • het dossiernummer van de kredietaanvraag of van het krediet;
 • de redenen van de klacht.

Indien het Fonds niet binnen een redelijke termijn antwoordt, kan de consument zijn klacht indienen bij de vzw OMBUDSFIN. Deze onafhankelijke vereniging is belast met de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden en streeft ernaar geschillen tussen kredietgever en consument op te lossen door advies te geven of tussen te komen als bemiddelaar (behalve bij schuldbemiddeling). Richt je klacht in dat geval aan :

OMBUDSFIN vzw
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
+32 2 545 77 70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be