Wat zijn de voorwaarden?

Als je een woning van het Fonds wilt kopen, mag je inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaalde drempel, die wordt vastgesteld op basis van je gezinssituatie.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing bij de aankoop van onroerend goed dat niet voor huisvesting wordt gebruikt, zoals een parkeerplaats of een handels-/kantoorruimte.

De maximumbarema’s voor het inkomen zijn de volgende:

Aantal personen ten laste

Alleenstaande of eenoudergezin

Ander soort gezin  

0€ 69.721€ 88.736
1€ 74.721€ 93.736
2€ 79.721€ 98.736
3€ 84.721€ 103.736
  € 89.721* € 108.736*

*Deze bedragen worden verhoogd met € 5.000 per bijkomende persoon ten laste

Lees onze bijzondere voorwaarden voor meer informatie.

Onze beschikbare woningen

Welkom in de Klaverwijk - Te koop in 2024!

De duurzame wijk ‘Klaver’ is een nieuwe realisatie van het Woningfonds, met 461 zeer energiezuinige appartementen in drie woonblokken. Dit project ligt in Anderlecht en past harmonieus in een wijk in volle ontwikkeling met uitstekende bereikbaarheid en alle voorzieningen in de buurt.

Image

Sluit je hypothecair krediet bij ons af!

Met onze simulator kan je een eerste simulatie maken van de rentes en aflossingen van je krediet.

Image

Dienst voor begeleiding na verkoop

Bij het Woningfonds begeleiden wij je ook na de aankoop van je woning met onze dienst voor begeleiding na verkoop. Ook als bij de aankoop van de woning de garanties waarover het Fonds beschikt ten aanzien van de bouwers op de koper overgaan, begeleiden wij je in het bijzonder op twee sleutelmomenten: bij de voorlopige oplevering (die het begin van de tienjarige garantie inluidt) en bij de definitieve oplevering, die normaliter binnen een jaar na de voorlopige oplevering plaatsvindt.

Wat zijn deze sleutelmomenten?

 1. Voorlopige oplevering van de woning
  Dit is het moment waarop de koper, het Fonds en de bouwers de zichtbare gebreken noteren, die worden vastgelegd in een proces-verbaal dat door de verschillende aanwezige partijen (kopers, bouwheer, hoofdaannemer, architecten enz.) wordt ondertekend. De hoofdaannemer moet de vastgestelde gebreken uiterlijk tegen de definitieve oplevering verhelpen.
 2. Definitieve oplevering van de woning
  Bij de definitieve oplevering wordt gecontroleerd of de bij de voorlopige oplevering gemaakte opmerkingen correct opgeheven zijn (gebreken gecorrigeerd). Wij controleren ook of de eventuele verborgen gebreken zijn hersteld, die tussen de voorlopige en definitieve oplevering zijn verschenen en gerapporteerd.
 3. Na de definitieve oplevering
  De tienjarige garantie blijft gelden ten aanzien van de bouwers, maar de begeleiding van het Fonds loopt ten einde. De hoofdaannemer, de stabiliteitsingenieurs en de architecten blijven aansprakelijk voor gebreken die onder de tienjarige garantie vallen. Hieronder vallen alle constructiefouten die de stabiliteit en de waterdichtheid van het gebouw aantasten en dus ernstige gebreken vormen. Wat is een ernstig gebrek? Tot de erkende ernstige gebreken behoren: gebreken die de gevelbekleding in metselwerk van een gebouw aantasten, gebreken die overstromingen en voortdurende vochtigheid in de kelder veroorzaken, roestvorming die de metalen panelen van een gevel aantasten, gebreken aan het waterleidingnet en de leidingen van de centrale verwarming, niet-waterdichtheid van de buitenramen, doorlopende scheuren en spleten.

Vragen voor de Dienst voor begeleiding na verkoop? Neem contact met ons op via ons online formulier. 

FAQ - Veelgestelde vragen

Als je een woning wilt kopen die door het Fonds wordt verkocht, kan je je best eerst abonneren op onze nieuwsbrief, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze woningen die te koop staan.

Je kan je abonneren op de nieuwsbrief van het Woningfonds via het formulier onderaan de pagina.

Nee, de simulatie voor je hypothecair krediet staat los van de inschrijving voor de nieuwsbrief. Je kredietbeheerder kan je echter voorstellen om je in te schrijven als je geïnteresseerd bent in een of meer van onze projecten.

Ga naar de pagina Onze projecten voor de recentste informatie over de projecten van het Woningfonds.

Momenteel zijn in sommige van onze projecten eengezinswoningen voorzien. Onze projecten omvatten echter voornamelijk appartementen.

Het hangt ervan af hoeveel projecten we op de markt brengen, maar je zou binnen een maand op bezoek kunnen komen.

Er gelden geen beperkingen op het aantal kamers, zolang aan de bewoonbaarheidscriteria wordt voldaan.

Je hebt het recht je woning op elk moment te verkopen. De bijzondere verkoopvoorwaarden bevatten echter 'anti-speculatie-clausules' die onder meer voorzien in een degressieve boete op een eventuele meerwaarde bij wederverkoop gedurende de eerste 10 jaar en de verplichting dat de koper moet voldoen aan de voorwaarden voor de aankoop van een woning van het Fonds.

Zie onze bijzondere voorwaarden voor meer informatie.

De maandelijkse kosten van de mede-eigendom zijn afhankelijk van het project, de uitrusting en de woning zelf (aandeel in de VME). Deze kosten kunnen variëren van € 100 voor een woning met één slaapkamer tot € 200 voor een woning met vier slaapkamers.

De termijn hangt af van elk van de projecten en hun voortgangsstaat. De maximumtermijn wordt vermeld in het aankoopbod.

Nee. De prijzen zijn al berekend op basis van de kosten.

FAQ NVD

De dienst voor begeleiding na verkoop is er om je te begeleiden bij de voorlopige oplevering en om te fungeren als facilitator bij het opheffen van opmerkingen. Het Fonds treedt niet in de plaats van de ondernemingen bij het herstellen van de vastgestelde gebreken.

De gemeenschappelijke delen vallen onder de verantwoordelijkheid van alle mede-eigenaars en worden beheerd door de syndicus. De privatieve delen hebben betrekking op je woning zelf en vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Je moet contact opnemen met de syndicus voor alle zaken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

De dienst voor begeleiding na verkoop van het Fonds beschikt niet over een noodnummer dat beschikbaar is in het weekend, op feestdagen en buiten de kantooruren. De meeste onderhoudscontracten voor de collectieve uitrusting voorzien echter in pechverhelping tijdens deze periodes. Aarzel niet om je syndicus te vragen wie belast is met het beheer van deze contracten.

Een passiefwoning maakt gebruik van natuurlijke energieën zoals de warmte van de zon (via fotovoltaïsche zonnepanelen om elektriciteit en warm water te produceren) en biedt een zeer hoog thermisch comfort (door uitgebreide isolatie van de muren en ramen). Door haar hoge luchtdichtheid wordt warmteverlies zoveel mogelijk vermeden.

Om dit comfort te kunnen bieden, is een goede ventilatie essentieel. Daarvoor zorgt een dubbelstroomsysteem dat de warmte van de dienstvertrekken (badkamer, doucheruimte, toilet, keuken, enz.) recupereert om ze te verdelen over de woonvertrekken (woonkamer, slaapkamers, enz.).

De belangrijkste voordelen van het systeem zijn:

 • een hoog niveau van thermisch comfort
 • energiebesparingen
 • milieuvriendelijker

In België, net als in andere gematigde zones in Europa, worden moderne gebouwen zo ontworpen dat ze maximale bescherming tegen de kou bieden en tegelijkertijd toelaten om aanzienlijk te besparen op energie, in het bijzonder op verwarming.

De eisen inzake thermisch comfort zijn er dan ook zeer hoog (vooral voor passieve gebouwen).

Dit concept wordt de laatste jaren steeds meer in twijfel getrokken.

We zien immers (vooral in de zomer) een toename van de periodes met hittegolven. Deze periodes, die vroeger eerder uitzonderlijk waren, komen steeds regelmatiger voor. Tijdens deze hittegolven bereiken de temperaturen records die nooit eerder zijn gezien in onze gewoonlijk gematigde klimaatzones.

Als gevolg daarvan kan het gebeuren dat de binnentemperatuur in deze periodes nauwelijks lager is dan die buiten.

Er moet hierbij worden opgemerkt dat deze verandering van visie op het gebied van constructie gepaard moet gaan met een mentaliteitsverandering bij alle actoren van de bouw in België en dat dit niet van de ene dag op de andere zal gebeuren.

Het is duidelijk dat de Belgische bouwsector in de toekomst meer rekening zal moeten houden met deze exponentiële stijging van de temperatuur.

Sommige vakmensen zijn hier al mee bezig en de technologie op dit gebied evolueert voortdurend.

Het is belangrijk op te merken dat de gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) geen koelsysteem is. Het is in geen geval een airconditioningsysteem.

In de zomer kan je de temperatuur met enkele graden verlagen door de bypass-functie te gebruiken, waardoor de binnenkomende lucht de warmteterugwinning blokkeert. Op de meeste toestellen werkt deze functie automatisch.

Het bypass-systeem meet de buitentemperatuur, de binnentemperatuur (via de afvoerlucht) en de via de thermostaat ingestelde richttemperatuur.

Het koelt de lucht in de zomer door de luchtuitwisseling tijdens koelere nachten te onderdrukken.
Zo blijft de lucht overdag fris, op voorwaarde dat de je de ramen overdag gesloten houdt en verduisterende rolgordijnen of gordijnen gebruikt.

Het GMV-systeem met dubbele flux werkt dankzij een wisselaar die op het dak is geïnstalleerd. Deze wisselaar wint warmte terug uit de afgezogen lucht in 'natte' vertrekken zoals badkamers, doucheruimten, toiletten en wasruimten. Deze warmte wordt via gepulseerde lucht in de 'droge' vertrekken gebracht, zoals de woonkamer en de slaapkamers.

Merk op dat de afvoerlucht nooit met de toevoerlucht wordt vermengd.

Het belangrijkste voordeel van het systeem ligt dus in deze warmteterugwinning, die de behoefte aan verwarming vermindert en bijgevolg energie bespaart.

Vocht- en/of condensatieproblemen moeten onmiddellijk aan de dienst voor begeleiding na verkoop worden gemeld.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken en de hoofdaannemer zal een analyse moeten uitvoeren en de problemen moeten verhelpen.

Enkele mogelijke redenen (niet-volledige lijst):

 • Gebrek aan waterdichtheid van de sanitaire voegen (in dit verband is het belangrijk te onthouden dat de sanitaire voegen regelmatig moeten worden onderhouden door de eigenaar)
 • Leidingbreuk
 • Slecht onderhouden daklijsten of platte daken (verstopte afvoeren)
 • Slechte ventilatie van het appartement zal leiden tot condensatie (vooral aan de onderkant van de muren). 

Enkele tips in dit verband:

 • Het is van essentieel belang je GMV-filters te onderhouden (ongeveer om de 3 maanden) en ze ten minste eenmaal per jaar te vervangen. 
 • Het is ook belangrijk om je ventilatiesysteem altijd draaiende te houden. Als het niet werkt, wordt de vervuilde lucht immers niet afgezogen, blijft de stoom die door de badkamers en de keuken wordt geproduceerd in je appartement opgesloten en slaat de condensatie neer op je muren.

In je woning is het vooral je ventilatiesysteem dat gezonde lucht laat circuleren.

Het zou dus contraproductief zijn om tegelijkertijd je ventilatie te laten werken en de ramen te openen.

Het systeem zal dan immers meer energie moeten gebruiken om de lucht te verwarmen.

Om condensatie en schimmelvorming te voorkomen, is het dus belangrijk (vooral in de winter) om je ventilatiesysteem correct te laten werken en de ramen gesloten te houden.

Er zijn verschillende soorten thermostaten.

De 2 belangrijkste zijn:

 • Rolthermostaten. Dit zijn thermostaten die zeer gemakkelijk te bedienen zijn. Het volstaat immers het wieltje met de schaalverdeling te draaien om de gewenste temperatuur in te stellen. 
 • Digitale programmeerbare thermostaten. Deze zijn moeilijker te gebruiken (en vereisen zorgvuldig lezen van de gebruiksaanwijzing), maar ze bieden verschillende vooraf ingestelde programma's en zelfs een aanpasbaar programma.
  Zij werken in het algemeen in 3 verschillende standen:
  • de automatische stand, die in feite de standaardinstelling is;
  • de stand "vol vermogen" (vaak aangeduid met een zon), die in principe wordt gebruikt wanneer de warmtebehoefte het grootst is. Bijvoorbeeld overdag wanneer het appartement bezet is. In deze stand kunnen de persoonlijke voorkeuren worden aangepast. Bijvoorbeeld: de gewenste temperatuur.
  • de spaarstand, die vooraf ingesteld is en over het algemeen wordt gebruikt wanneer de lokalen gedurende een lange periode niet worden gebruikt.

Het is belangrijk op te merken dat (op enkele uitzonderingen na) het ventilatiesysteem via je thermostaat wordt geregeld.

Soms is de thermostaat gekoppeld aan een onafhankelijk wieltje om de ventilatiesnelheid te regelen. Over het algemeen worden 3 snelheden aangeboden.

 

Het ontstaan van microscheurtjes (maximaal 1 mm) in je appartement is volkomen normaal.

Elk nieuw gebouw wordt gebouwd op nieuwe fundamenten. Er ligt dus grond onder je gebouw die recent is omgewoeld en rul is geworden. 

De structuur van het gebouw die op deze onstabiele grond is geplaatst, zal dus lichtjes verschuiven (zetting).

Dit verschijnsel duurt een paar jaar (ongeveer 5 jaar) voor het zich stabiliseert.

Het is belangrijk om te weten dat dit geen gevaar voor de veiligheid van de bewoners oplevert.

Maar het is uiteraard belangrijk om contact met ons op te nemen wanneer je vaststelt dat de scheurtjes breder zijn dan een millimeter.  

Worden de scheurtjes hersteld?

Dit hangt uiteraard af van het soort scheuren.

Indien deze te wijten zijn aan een constructiefout, vallen zij onder de tienjarige garantie en moeten ze door de hoofdaannemer worden behandeld.

Indien zij het gevolg zijn van zetting van het gebouw, aangezien dit een normaal verschijnsel is (en geen constructiefout), worden ze niet door de hoofdaannemer behandeld.

De kwestie van de akoestiek is zeer delicaat omdat de waarneming en mate van tolerantie van lawaai van individu tot individu verschillen. Het subjectieve aspect van deze problematiek maakt het erg ingewikkeld. 

Een oplossing voor een problematische situatie zal immers sommige mensen tevredenstellen, terwijl anderen geen verbetering zullen waarnemen. 

Om het probleem te rationaliseren en oplossingen toe te passen die zoveel mogelijk mensen tevredenstellen, wordt algemeen aanvaard dat het minimale tevredenheidspercentage 70 % moet bedragen. In een appartementsgebouw waar de directe buren zich in dezelfde structuur bevinden, is het moeilijk om 100 % geluidsisolatie te garanderen.

De ventilatiekanalen lopen door een gemeenschappelijke kolom voor appartementen die zich op dezelfde verticale lijn bevinden (van het gelijkvloers naar de bovenverdiepingen).

In deze kolom is er enerzijds het kanaal dat vervuilde lucht naar buiten afvoert en anderzijds wordt verse lucht van buiten naar binnen geblazen.

Als er in een appartement een inversie is (d.w.z. het kanaal met vervuilde lucht is aangesloten op het kanaal met verse lucht), is het normaal dat de verse lucht die in de andere appartementen wordt geblazen, ruikt naar kooklucht uit het appartement met inversie.

Als je dit soort verschijnsel opmerkt (vooral op de momenten dat de keukens worden gebruikt), kan je ons dat laten weten.

In dergelijke situaties waarschuwen wij de hoofdaannemer die zal controleren op een mogelijke inversie.

Indien er geen inversie wordt vastgesteld, ligt het voor de hand dat andere mogelijke oorzaken worden onderzocht.

Dienst voor begeleiding na verkoop

Heb je net een huis gekocht dat verkocht is door het Woningfonds en ondervind je technische problemen? Het Fonds kan je helpen met de hoofdaannemer om het probleem te verhelpen.

Vul dit formulier in om ons te helpen je te adviseren en je door het proces te loodsen. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen.

Als de technische problemen betrekking hebben op gemeenschappelijke ruimten, neem dan rechtstreeks contact op met de syndicus.

Vragen over de verkoop van Fonds du Logement en/of de dienst voor begeleiding na verkoop? Raadpleeg onze FAQ's om alle antwoorden op je vragen te vinden.

 

Naam van gebouw
Betreft
We herinneren je eraan dat het onderhoud en de vervanging van siliconen afdichtingen onder de verantwoordelijkheid van de bewoners vallen. Alleen gevallen waarin het duidelijk is dat de afdichting niet correct is geïnstalleerd, worden in aanmerking genomen. Bijvoorbeeld in het geval van delaminatie.
Betreffende afwerkingen
Betreffende de keuken

Zet bestanden hier neer om ze te uploaden

of

Selecteer bestanden
Maximaal 5 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
* Verplicht veld