Wij hebben zopas de stedenbouwkundige vergunning ontvangen voor de bouw van 36 nieuwe passieve woningen in Molenbeek, op het kruispunt van de Vandenpeereboom en De Gunststraat, in de wijk van het Weststation.

Deze woningen zullen bij voorrang worden aangeboden aan onze huurdersgezinnen, die we zullen begeleiden bij deze nieuwe mogelijkheid om eigenaar te worden. Het Fonds zal samenwerken met CIRE om geïnteresseerde huurders te informeren over het bestaan van de "collectieve en solidaire spaargroepen". Dit systeem kan toekomstige kopers helpen om het voorschot dat nodig is voor de ondertekening van de koopovereenkomst, samen te stellen.

Het "passieve" gebouw zal voldoen aan alle criteria voor optimale energieprestaties. Hoogwaardige thermische isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen op een groen dak enzovoort, zullen allemaal helpen om de energiefacturen van de toekomstige eigenaars te verlagen en toch alle wooncomfort te behouden.

De toekomstige bewoners zullen kunnen profiteren van de herontwikkeling van het braakliggende spoorwegterrein van het Weststation, dat momenteel door het Gewest wordt heringericht. Op dit uitgestrekte terrein van 13 hectare zijn plannen voor een 6,5 km lang voetgangers- en fietspad langs lijn 28 en de aanleg van een park van meer dan 3 hectare.

Het project is toevertrouwd aan BEAI, Atelier d'architecture DDV en Houyoux Constructions.