We hebben zopas de stedenbouwkundige vergunningen verkregen voor de Klaverwijk in Anderlecht. Dit nieuwe project - het grootste dat het Fonds ooit heeft ondernomen - zal 461 nieuwe woningen en een groot kinderdagverblijf bieden in een kwaliteitsvolle leefomgeving die beantwoordt aan de nieuwe milieu-uitdagingen.

De Klaverwijk is een ambitieus project op het gebied van duurzaamheid. Wat de biodiversiteit betreft, zullen de inheemse flora en bedreigde soorten gestimuleerd worden door nestkasten en schuilplaatsen te integreren in de groene ruimten en op de groendaken Het project besteedt ook aandacht aan de sociale mix, met een kinderopvang met 49 plaatsen, drie gemeenschappelijke ontmoetingsruimten, handels, een wasserette, een fietswerkplaats, een repair café en lokalen voor vrije beroepen. Bovendien zullen de toekomstige bewoners worden begeleid door landschapsarchitecten en ecologen om de inrichting van de binnenpleinen van de woonblokken af te werken en de groene ruimten te onderhouden. De woningen zullen over 1, 2, 3 of 4 slaapkamers beschikken. Ook zullen sommige woningen modulair zijn (met een eigen toegang) en zullen ze het gezin in staat stellen om een familielid te laten inwonen of deze ruimte te verhuren overeenkomstig de geldende voorschriften.

Deze woningen zullen tegen kostprijs worden verkocht met 6% btw en worden aangeboden aan gezinnen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor de kredieten van het Fonds, namelijk gezinnen met een bescheiden en middelgroot inkomen.