Het jaar 2022 kende enkele belangrijke ontwikkelingen: We zagen een sterke toename van de vraag naar kredieten, de sterkste stijging sinds 10 jaar. Op 1 augustus is het ECORENO-krediet ingevoerd. Met dit nieuwe krediet, waarmee Brusselse gezinnen hun renovatiewerken en energieprestatieverbeteringen kunnen financieren, positioneert het Fonds zich als een van de belangrijkste partners in de RENOLUTION-strategie. Het Fonds ondertekende ook zijn nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2022-2026. Deze overeenkomst legt zijn prioriteiten vast voor de komende 5 jaar en schetst zijn belangrijkste actielijnen, namelijk het bevorderen van de toegang tot eigendom, het ontwikkelen van een toegankelijk woningaanbod en het aangaan van de klimaatuitdaging.

Het jaar 2022 dat zijn ook enkele cijfers: Het Fonds kende 1.181 gezinnen een krediet toe, dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2021. Het verwelkomde 86 nieuwe huurdersgezinnen, hielp 1.086 gezinnen met het samenstellen van hun huurwaarborg en verkocht 144 woningen, en daarnaast zijn er nog eens 798 woningen in productie!

Ontdek ons volledig jaarverslag 2022, evenals de verkorte versie ervan op onze website.