Sinds enkele maanden wordt het Fonds geconfronteerd met een zeer sterke stijging van het aantal aanvragen voor hypothecaire kredieten.
Om de meest kwetsbare Brusselse gezinnen te kunnen blijven ondersteunen, is het Woningfonds in overleg met de Regering, verplicht de toegangsvoorwaarden voor zijn hypothecaire kredieten te beperken.
Bijgevolg zullen vanaf dinsdag 2 mei zullen alleen de Brusselse gezinnen, die binnen de inkomensbarema’s van de sociale huisvesting vallen, in aanmerking komen voor het hypothecair aankoopkrediet en het hypothecair ECORENO- krediet van het Fonds

De voorwaarden voor toegang tot het ECORENO-consumentenkrediet blijven ongewijzigd. Het rentetarief wordt echter verhoogd tot 1,5% en 2,5%.

Vanaf 2 mei is de situatie dus als volgt:

  • Het hypothecair aankoopkrediet wordt voorbehouden aan gezinnen waarvan het inkomen onder de barema’s van de sociale huisvesting valt. De rentetarieven blijven binnen een vork van 3,25% tot 5%.
  • Het hypothecair ECORENO-krediet wordt voorbehouden aan gezinnen waarvan het inkomen onder de barema’s van de sociale huisvesting valt. De rentetarieven blijven 1,5% of 2,5%.
  • Voor het ECORENO-consumentenkrediet blijven de toegangsvoorwaarden ongewijzigd. De rentetarieven bedragen 1,5 of 2,5%.

Ter herinnering, de voorwaarden van het Fonds die het mogelijk maken om een hypothecair krediet met een looptijd tot 30 jaar af te sluiten en tot 120% van de waarde van de woning te lenen, blijven ongewijzigd.

Deze maatregel geldt tot 31 december 2023.

"Onze teams zullen aanwezig zijn om de gezinnen tijdens deze overgangsperiode te begeleiden. Het bevorderen van de toegang tot eigendom van een woning blijft een van onze topprioriteiten. Ons succes van de afgelopen maanden was zodanig dat deze nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om onze sociale activiteit voor de meest kwetsbare gezinnen in Brussel te kunnen voortzetten", zo zegt Lieve Lalemant-Scheerlinck, voorzitster van de Raad van Bestuur van het Woningfonds.