Vanaf komende maandag 13 februari zullen de rentevoeten van het hypothecair ECORENO-krediet worden verhoogd. De geboden  rentevoet zal nu binnen een vork van 1,5% -  2,5% liggen. De renteverhoging is een economisch noodzakelijk besluit gezien de stijging van het tarief voor hypothecaire kredieten op de bankenmarkt. Het ECORENO-consumentenkrediet blijft binnen een rentevork van 0% - 1%, voor een maximaal leenbedrag van 25.000 euro.

Deze nieuwe rentevoeten die het Fonds voorstelt, blijven nog steeds lager dan die van de banken. Gezien de economische situatie moest het Fonds, in samenspraak met de Regering, deze beslissing nemen om zijn sociale activiteit voor de Brusselse gezinnen te kunnen voortzetten.

Het ECORENO-krediet, dat in augustus vorig jaar werd gelanceerd, is bedoeld voor eigenaars-bewoners of huurders om renovatiewerken aan hun woning te financieren. Het ECORENO-krediet is het financieringsmiddel dat aan de gezinnen wordt aangeboden om hun werken uit te voeren.

Het krediet kan worden gebruikt voor werken die gericht zijn op energiebesparing, verbetering van de autonomie van de bewoners en voor werken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Het Woningfonds is en blijft een van de pijlers van het sociale huisvestingsbeleid in het Brussels Gewest. Met het ECORENO-krediet blijft het Fonds zijn sociale opdracht centraal stellen, namelijk de toegang tot een degelijke en duurzame huisvesting voor Brusselse gezinnen met een laag inkomen bevorderen.

 

 

Persverantwoordelijke:

Woningfonds
Hélène Tenreira
helene.tenreira@fonds.brussels