Vanaf maandag 12 september zullen de rentevoeten van het hypothecaire aankoopkrediet van het Woningfonds verhogen naar 3 à 4,5 %.  Gelet op de economische conjunctuur, heeft het Fonds, met instemming van de Regering, deze beslissing moeten nemen zodat het zijn sociale acties voor de Brusselse gezinnen kan voorzetten. De verhoging van de rentevoeten is een economisch noodzakelijke beslissing om het Fonds in staat te stellen zijn activiteit van kredietverstrekker voort te zetten.

Zijn sociale opdracht, namelijk de toegang tot eigendom bevorderen voor Brusselse gezinnen met een bescheiden inkomen, blijft centraal staan in de prioriteiten van het Woningfonds.

Deze nieuwe rentevoeten van 3 à 4,5 % die het Fonds voorstelt, zijn nog steeds lager dan die van de banken. Het belangrijkste doel van het Fonds is vooral gezinnen de mogelijkheid te bieden om een krediet met een looptijd van 30 jaar af te sluiten en tot 120 % van de waarde van de woning te lenen.

Het Fonds innoveert ook dagelijks om financieringsoplossingen te bieden aan jonge koppels, eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, ontvangers van sociale bijstandsuitkeringen en nieuwkomers, die vaak uitgesloten zijn van het klassieke bankkrediet en over weinig eigen middelen beschikken. Ook gezinnen met een gemiddeld inkomen die moeilijkheden ondervinden om een krediet bij een bank af te sluiten, kunnen een beroep doen op de kredieten van het Fonds.

Het Woningfonds is en blijft een van de pijlers van het sociale huisvestingsbeleid in het Brussels Gewest. De teams van het Fonds begeleiden toekomstige eigenaars al meer dan 30 jaar met kennis van zaken en menselijkheid, zodat ze in Brussel een kwaliteitsvol onroerend goed kunnen verwerven dat beantwoordt aan hun financiële mogelijkheden.