Dit nieuwe project, het grootste dat het Fonds ooit heeft ondernomen, zal 466 nieuwe woningen en gemeenschapsvoorzieningen opleveren als onderdeel van het programma van de Alliantie Wonen. Het Fonds zal op die manier een even groot aantal gezinnen in staat stellen tegen een redelijke prijs toegang te krijgen tot eigendom en te genieten van een kwalitatieve leefomgeving die beantwoordt aan de nieuwe milieu-uitdagingen.

Woonblok n°1

© R2D2 Urban Platform

Woonblok n°2

© Cerau Architecture & Urbanism

Woonblok n°3

© Archiwind & LD2

De Klaverwijk bestaat uit drie wooncomplexen verspreid over een totale grondoppervlakte van 2,6 hectare, gelegen op de hoek van de Delwartstraat en de Klaverstraat in Anderlecht. Het Fonds heeft de opdracht doelbewust aan drie verschillende teams gegund om de architectonische aanpak te diversifiëren en om te zorgen voor een esthetische variatie in de wijk. Met de nieuwe maatregelen van het Urgentieplan voor de Huisvesting hoopt het Fonds de bouwvergunning voor het eerste kwartaal van 2022 te kunnen verkrijgen.

Het eerste woonblok is toegewezen aan R2D2 Architecture & Urban Platform en de firma Houyoux voor een geheel van 181 woningen;

Het tweede blok is toegewezen aan Cerau & Carnoy-Crayon en de tijdelijke vereniging Valens-Dewaele voor een geheel van 159 woningen;

Het derde blok is toegewezen aan Archiwind & LD2 en de tijdelijke vereniging Democo-In Advance voor een complex met 126 woningen en een kinderopvang.

CREATIE VAN EEN NIEUWE DUURZAME WIJK

De Klaverwijk is een ambitieus project op het gebied van duurzaamheid, waarin de belangrijkste doelstellingen van het Be Sustainable-charter zijn geïntegreerd. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de biodiversiteit door het stimuleren van inheemse flora en bedreigde plantensoorten, en eveneens aan de plaatselijke fauna door het integreren van nestkasten en schuilplaatsen in de groene gebieden en op de groene daken. Zachte mobiliteit zal ook een belangrijke rol spelen, met een vermindering van het aantal parkeerplaatsen (één parkeerplaats per twee woningen) ten voordele van fietsplaatsen, en het voorzien van plaatsen voor deelauto's. De sociale mix zal eveneens deel uitmaken van het project met een kinderopvang met 50 plaatsen, drie gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, handelszaken, een wasserette, een fietsenwerkplaats, een repair café en lokalen voor vrije beroepen. De toekomstige bewoners zullen ook worden begeleid door landschapsarchitecten en ecologen bij de afwerking van de inrichting van de binnenpleinen van de woonblokken en bij het onderhoud van de groene ruimten.

MODULAIRE EN TRANSFORMEERBARE WONINGEN

De woningen zullen over 2, 3 of 4 slaapkamers beschikken. Sommige woningen zullen eveneens modulair zijn (met eigen toegang) en zullen het gezin in tsaat stellen een familielid te laten inwonen of deze ruimte te verhuren overeenkomstig de geldende voorschriften. Alle gemeenschapsvoorzieningen, zoals handelsruimtes en ruimtes voor vrije beroepen, zullen mogelijk kunnen worden omgevormd tot woningen en bepaalde zones van parkeerterreinen zouden op termijn kunnen worden heringericht.

WONINGEN VERKOCHT TEGEN KOSTPRIJS MET 6% BTW

Overeenkomstig zijn opdracht om de toegang tot huisvesting te bevorderen, zal het Woningfonds deze wooneenheden aanbieden aan gezinnen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor de kredieten van het Fonds, d.w.z. gezinnen met een laag, bescheiden en middelgroot inkomen. De toekomstige kopers zullen een krediet kunnen aanvragen bij het Fonds. Het Fonds biedt hypothecaire kredietformules die tot 120 % van de waarde van het goed kunnen dekken en de mogelijkheid om tot 30 % van de verkoopprijs uit te stellen voor woningen die in het kader van het Alliantie Wonen- programma worden verkocht.

Het Woningfonds laat zich bijstaan door een adviescomité om deze duurzame aanpak zo goed mogelijk in het project te integreren: Leefmilieu Brussel, de Bouwmeester (BMA), de gewestelijke en gemeentelijke diensten en de omwonenden voor wat de mobiliteitsaspecten betreft.

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou: "Via de gunning van het project Klaver heeft het Woningfonds de aanzet gegeven voor een van de belangrijkste bouwprojecten van het programma Alliantie Wonen. Op termijn zullen 466 Brusselse gezinnen met bescheiden of middeninkomens eigenaar kunnen worden van een woning tegen een betaalbare prijs. Deze gezinnen zullen zich ook tot het Fonds kunnen wenden voor een hypothecaire lening die beter is afgestemd op hun aflossingsmogelijkheden. De lancering van dit ambitieuze project zorgt ervoor dat het Woningfonds volledig aansluit bij het betaalbare en kwaliteitsvolle huisvestingsbeleid dat we in Brussel willen voeren."

"Het Fonds is voorstander van toegang tot degelijke huisvesting via alle middelen, waarvan krediet het snelste is. Het is niettemin van essentieel belang dat het een aanbod van financieel toegankelijke woningen voor de Brusselse bevolking blijft ontwikkelen. Met dit nieuwe project in de Klaverwijk biedt het Fonds de Brusselaars een kwaliteitsvolle leefomgeving met een positieve milieu-impact en zet het zich in voor een veerkrachtige stad.” aldus Lieve Lalemant-Scheerlinck, Voorzitster van de Raad van Bestuur van het Woningfonds.

“De Facilitator Duurzame wijkontwikkeling van Leefmilieu Brussel begeleidt het Woningfonds sinds het begin van het Klaverproject om er een voorbeeldwijk in Brussel van te maken. Nu de architecten en aannemers zijn aangesteld en op het punt staan de werkzaamheden aan te vangen, moedigen wij het Woningfonds aan om de duurzaamheidsambities te handhaven in de volgende fases van het project en tot aan de concrete realisatie van dit nieuw stukje stad” zegt Céline Dutry, Architect & Project Manager, Leefmilieu Brussel.

PERSCONTACT

Woningfonds
Hélène Tenreira
helene.tenreira@fonds.brussels