©Marc Detiffe

Deze woensdag zal het Woningfonds 16 nieuwe woningen inhuldigen in Elsene, in de bruisende Matongewijk. Het Fonds zal weldra 16 nieuwe huurdersgezinnen verwelkomen die zullen kunnen genieten van een levendige en multiculturele omgeving.

Nieuwe woningen in het hart van de Matongewijk

Deze nieuwbouw wordt eindelijk voltooid na een bouwperiode die vijf jaar heeft geduurd als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer. Het wooncomplex, dat beantwoordt aan de ‘lage energie’-standaard, bestaat uit twee gebouwen die gelegen zijn aan de Waversesteenweg, tussen de Troonstraat en de Goffartstraat. Een nieuw gebouw werd opgetrokken aan de straatkant. Het zal 14 appartementen huisvesten met 1 tot 3 slaapkamers, waaronder één PBM-woning. Het tweede gebouw is een voormalige handelszaak waarvan de voorgevel niet behouden kon blijven en identiek werd herbouwd, waarbij de oorspronkelijke details (lijstwerk en uithangbord) werden overgenomen. Het zal twee duplexen met 3 slaapkamers huisvesten. Alle woningen beschikken over een buitenruimte: een terras, of een privétuin voor degenen die zich op het gelijkvloers bevinden. Een fietsenstalling is voorzien aan de ingangen. De open, beplante binnenplaats zal een aangename verademing zijn voor de bewoners in deze zeer dichtbevolkte en gemineraliseerde wijk. Het project maakt deel uit van het wijkcontract Blyckaerts, dat tot doel heeft de Blyckaerts-Matongewijk in Elsene nieuw leven in te blazen.

16 nieuwe gezinnen zullen huurder worden van het Woningfonds

De 16 nieuwe gezinnen zullen zich aansluiten bij de 1.430 gezinnen die al huren bij het Fonds. De eerste huurders zullen naar verwachting in juni hun intrek nemen. Hoewel de hoofdactiviteit van het Fonds gericht is op de toegang tot huisvesting via eigendom en de toekenning van hypothecaire kredieten tegen lage rente, beschikt het ook over een vastgoedportefeuille die het tegen een matige huurprijs verhuurt aan de meest kwetsbare gezinnen in het Gewest. Voor deze huishoudens blijft de aankoop van een woning een doel dat zeer moeilijk te bereiken is, ondanks de bijzonder gunstige voorwaarden van het hypothecaire kredietaanbod van het Fonds. Het Fonds heeft er altijd op toegezien zijn huurpatrimonium in het stadsweefsel te integreren om zo de sociale diversiteit te bevorderen.

De gemeente Elsene, al lange tijd partner van het Woningfonds

Voor dit project hebben het Fonds en de gemeente Elsene in 2011 een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 80 jaar gesloten. Een soortgelijke overeenkomst betreft ook het nieuwe stadscomplex in de Wiertzstraat, dat in augustus vorig jaar in gebruik is genomen en 16 sociale woningen, 7 kunstenaarsateliers en een tentoonstellingsruimte omvat. In 2016 bouwde het Fonds in de Sans Soucistraat 24 koopwoningen op grond die eigendom is van de gemeente. En in 2012, voor zijn eerste samenwerking met de gemeente, bouwde het Fonds 35 woningen (21 huurwoningen en 14 koopwoningen) in de Herdersstraat op een terrein met een voormalige parkeerhangar die eigendom was van het Fonds. Met het project "Waversesteenweg" beschikt het Fonds nu over in totaal 95 huurwoningen in de gemeente Elsene.

"Met dit nieuwe project, dat wordt gerealiseerd in het hart van de Matongéwijk, in samenwerking met de gemeente Elsene en in het kader van het wijkcontract Blyckaerts, renoveert het Woningfonds een aantal verouderde, verkommerde gebouwen om er nieuwe, comfortabele en energiezuinige woningen van te maken. Het Fonds komt zo ook tegemoet aan de reële behoefte van Brusselse gezinnen met een bescheiden inkomen om in een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te kunnen wonen, en dit in een van de gemeenten met de hoogste huurprijzen van het Gewest en van het land", verduidelijkt Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou.

De toegankelijkheid van woningen voor mensen met lagere inkomens is al jaren een van de belangrijkste kwesties en tegelijk een van de meest ontmoedigende, als we zien hoeveel tijd er nodig is om een project tot een goed einde te brengen. Maar ik denk vandaag aan de zestien gezinnen die eindelijk een oplossing zullen vinden om hun recht op degelijke huisvesting te verwezenlijkenaldus Christos Doulkeridis, burgemeester van Elsene.

"Met de 15 woningen die we onlangs in Jette hebben opgeleverd, zullen bijna 30 nieuwe huurdersgezinnen tot het Fonds toetreden. Wij zijn er trots op dat dit project na een bouwperiode van 5 jaar tot een goed einde wordt gebracht en willen het Gewest en de gemeente Elsene in het bijzonder bedanken voor hun inzet en steun in elke fase van het project, en, niet te vergeten, de omwonenden voor hun geduld," voegt Lieve Lalemant-Scheerlinck, voorzitster van de Raad van Bestuur van het Woningfonds, eraan toe.

Al meer dan 30 jaar zet het Woningfonds zich in om gezinnen met lage, bescheiden en middeninkomens in staat te stellen hun basisrecht op toegang tot een degelijke huisvesting te vervullen. Het Fonds gebruikt verschillende hefbomen om dit te bereiken: hypothecair krediet, de bouw en verkoop van woningen, de verhuur van woningen, de groene lening en hulp bij het samenstellen van huurwaarborgen.
Sinds het begin van zijn beheersovereenkomst voor 2017-2021:

  • zijn 4.537 kredieten en 1.265 groene leningen door het Fonds verstrekt;
  • zijn 516 gezinnen eigenaar geworden van een woning die door het Woningfonds is gebouwd;
  • hebben 3.764 gezinnen hulp van het Fonds gekregen om hun huurwaarborg samen te stellen.

En vandaag zijn 1.430 gezinnen huurder van een woning van het  Fonds.

Informatie over het project
Persbeelden

Perscontacten :

Woningfonds
Hélène Tenreira
helene.tenreira@fonds.brussels 

Kabinet van Nawal Ben Hamou
Annaïk de Voghel
adevoghel@gov.brussels