Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het gebruik van het internet bevorderen door zijn website toegankelijker te maken, met name voor personen met een handicap. Wij streven voortdurend naar verbetering van de gebruikerservaring door rekening te houden met de bestaande toegankelijkheidsnormen.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

We hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren:  

  • het gebruik van het internet bevorderen is opgenomen als permanente opdracht van onze organisatie;
  • toegankelijkheid is voortaan een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie.
  • toegankelijkheid maakt deel uit van onze communicatiestrategie;
  • onze medewerkers zijn opgeleid met betrekking tot de toegankelijkheidsnormen.

Mate van overeenstemming met de toegankelijkheidsnormen

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bundelen de toepasselijke normen betreffende de toegankelijkheidseisen voor personen met een handicap.  Deze regels kunnen op drie niveaus worden toegepast: niveau A, niveau AA en niveau AAA.  

We voldoen gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA – 'gedeeltelijk' omdat enkele delen van onze website niet volledig aan deze regels voldoen.  Concreet gaat het om de gearchiveerde informatie in PDF-formaat, zoals de jaarverslagen van voorgaande jaren.  Bovendien werken we momenteel aan de beschrijvingen van de afbeeldingen (alternatieve teksten) op onze site om personen met een handicap in staat te stellen vlot door onze website te navigeren.

Feedback

We stellen je feedback over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken altijd op prijs. Stuur ons je opmerkingen en suggesties via ons contactformulier.

Beperkingen en alternatieven

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de hele website en alle documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Ondanks deze inspanningen hebben we ons doel nog niet volledig bereikt.  Hier volgt een overzicht van de problemen en mogelijke oplossingen. Mocht je nog een element vinden dat niet toegankelijk is en/of hieronder niet vermeld staat, laat het ons dan zeker weten.  

De volgende documenten/pagina's zijn nog niet volledig toegankelijk:  

  • Jaarverslagen en vroegere documenten
  • ALT-tags (alternatieve tekst) voor afbeeldingen op de website
  • De focus op sommige dienstpagina's

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website wordt momenteel gecontroleerd door een externe audit, uitgevoerd door  Anysurfer.

Officiële inschrijving op de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de afdeling Communicatie van het Woningfonds op 22 september 2021. Stuur ons je opmerkingen en suggesties via ons contactformulier. We proberen je binnen de 5 werkdagen een eerste antwoord te bezorgen.