Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een renovatiekrediet bij het Woningfonds mag je inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde drempel, die wordt vastgesteld op basis van je gezinssituatie. Controleer je aanslagbiljet om er zeker van te zijn dat je totaal gezinsinkomen niet hoger is dan onze barema's.

De tarieven zijn als volgt:

Aantal personen ten laste A B C
0 € 51.696 € 63.183 € 80.415
1 - € 68.927 € 86.159
2 - € 74.671 € 91.903
3 - € 80.415 € 97.647
4 en meer - € 86.159 € 103.391

A : alleenstaande persoon
B : gezin met twee of meer personen, waarvan er één over inkomsten beschikt
C : gezin met twee of meer personen, waarvan er ten minste twee over inkomsten beschikken

Wat zijn de verplichtingen?

Wanneer je een renovatiekrediet afsluit bij het Fonds: 

•    moet je permanent in België verblijven 
•    mag je geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland
•    moet je de woning volledig bewonen 

Check hoeveel je kan lenen

Simuleer je krediet!

Image

FAQ

Om de woning in overeenstemming te brengen en te houden met de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Je hebt maximaal 24 maanden de tijd om de werken uit te voeren en het geld op te nemen om ze te financieren.

Nee, om redenen van vrije concurrentie kunnen wij je hieromtrent geen advies geven.

De handelswaarde van de woning wordt in eerste instantie vastgesteld door de expert die met de taxatie van de woning belast is, en vervolgens bevestigd door het Fonds, dat een waarde vóór en na werken zal opgeven.

Ja, maar je zal altijd rekening moeten houden met de eisen inzake stedenbouwkunde, veiligheid, gezondheid, bewoonbaarheid en uitrusting, en je zal ervoor moeten zorgen dat je de arbeidswetgeving naleeft.

 Ja, maar de aankoop moet met een facturering in de vereiste vorm verlopen.

Voer geen werken uit voordat je eigenaar bent van de woning.

Je moet navraag doen bij de bevoegde autoriteiten (gemeente, notaris) en hun aanbevelingen opvolgen.

Je kan hem dit niet opleggen, maar je kan met hem onderhandelen met hulp van de notaris.

 Alle informatie over de regelgevende, gewestelijke of gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn op een woning. Zij zijn van essentieel belang voor elke akte van verkoop of overdracht van zakelijke rechten.

In dat geval kan je ofwel om een overname van uitstaande bedragen vragen die beperkt is tot het kapitaal dat je reeds hebt afgelost in het kader van je huidig krediet ofwel een aanvullend krediet afsluiten dat onderworpen zal zijn aan notariskosten.

 Ja, maar de oorspronkelijke budgetten kunnen niet worden gewijzigd.

Ja, vooral als het gaat om een bouwvergunning voor het veranderen van de oorspronkelijke woning.

Nee, maar je moet het Fonds wel op de hoogte brengen wanneer je werken voltooid zijn.

Neem contact op met de curator die belast is met het beheer van het faillissement. Je vindt de nodige informatie op de website van de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Afhankelijk van de vordering van de werken zullen de bedragen rechtstreeks aan de leverancier worden betaald op basis van de facturen die je hebt ontvangen en die je ons, vergezeld van je betalingsopdracht, zult moeten toesturen.

Ja, maar dat verandert niets aan je verplichting om de woning in overeenstemming te brengen of te houden met de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.