Vanaf maandag 12 september zullen de rentevoeten van onze hypothecaire aankoopkredieten tussen 3 à 4,5% liggen. De economische conjunctuur noopt ons deze beslissing te nemen zodat wij onze kredietactiviteit kunnen voortzetten voor gezinnen die huiseigenaar willen worden in Brussel.

Onze toegangsvoorwaarden blijven ongewijzigd, evenals onze voorwaarden die met name de mogelijkheid bieden om een krediet met een looptijd van 30 jaar af te sluiten en te lenen tot 120 % van de waarde van de woning.

Onze teams zetten zich, al meer dan 30 jaar, in om u te begeleiden bij uw huisvestingsproject.

U de mogelijkheid bieden om eigenaar te worden van uw woning blijft de prioriteit van het Woningfonds en zijn teams!

Voor informatie over ons hypothecair krediet, klik hier.

.