De Klaverwijk bestaat uit drie woonblokken verspreid over een totale grondoppervlakte van 2,6 hectare, gelegen op de hoek van de Delwartstraat en de Klaverstraat in Anderlecht. Elk woonblok werd door een ander team ontworpen om esthetische en architecturale variatie te brengen in de wijk.

CREATIE VAN EEN NIEUWE DUURZAME WIJK

Bij het onderzoek van de stedenbouwkundige vergunning heeft de energieproductie bijzondere aandacht gekregen. Het initiële project werd trouwens in die zin aangepast. Het Fonds heeft geanticipeerd op de wetgeving van 2025, die voorziet om de installatie van nieuwe gasketels te verbieden voor alle stedenbouwkundige vergunningen. Daarom zullen alle woningen worden uitgerust met een systeem van warmtepompen, dat zal worden gevoed door fotovoltaïsche panelen, wat zal toelaten om de energiefacturen van de toekomstige bewoners te verminderen. Er is ook voorzien om energiegemeenschappen op te richten opdat elk gezin zou kunnen genieten van het overschot van de lokaal geproduceerde energie.

De Klaverwijk is een ambitieus project op het gebied van duurzaamheid, waarin de voornaamste doelstellingen van het Be Sustainable-charter zijn geïntegreerd. Wat de biodiversiteit betreft, zullen de inheemse flora en bedreigde soorten gestimuleerd worden door nestkasten en schuilplaatsen te integreren in de groene ruimten en op de groendaken. Er is één parkeerplaats per twee woningen voorzien, ten voordele van fietsparkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor deelauto's. Het project besteedt ook aandacht aan de sociale mix, met een kinderopvang met 50 plaatsen, drie gemeenschappelijke ontmoetingsruimten, handels, een wasserette, een fietswerkplaats, een repair café en lokalen voor vrije beroepen. Bovendien zullen de toekomstige bewoners worden begeleid door landschapsarchitecten en ecologen om de inrichting van de binnenpleinen van de woonblokken af te werken en de groene ruimten te onderhouden.

MODULAIRE EN TRANSFORMEERBARE WONINGEN

De woningen zullen over 1, 2, 3 of 4 slaapkamers beschikken. Ook zullen sommige woningen modulair zijn (met een eigen toegang) en zullen ze het gezin in staat stellen om een familielid te laten inwonen of deze ruimte te verhuren overeenkomstig de geldende voorschriften. Alle gemeenschapsvoorzieningen, zoals de handelsruimten en ruimten voor vrije beroepen, zullen potentieel kunnen worden omgevormd tot woningen en bepaalde parkeerzones zouden op termijn kunnen worden heringericht.

WONINGEN VERKOCHT TEGEN KOSTPRIJS MET 6% BTW

Het Woningfonds zal deze woningen aanbieden aan gezinnen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor de kredieten van het Fonds, d.w.z. gezinnen met een bescheiden en middelgroot inkomen. De toekomstige kopers zullen de mogelijkheid hebben om tot 30% van de verkoopprijs uit te stellen voor woningen die in het kader van het Alliantie Wonen-programma worden verkocht.

Bij de opstart van de opdracht is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen tussen het Fonds en de actoren van het adviescomité met het gemeenschappelijke doel om deze duurzame aanpak zo goed mogelijk in het project te integreren: Leefmilieu Brussel, de Bouwmeester (BMA), Urban Brussels en de Gemeente Anderlecht. Vlak vóór de indiening van de vergunning in oktober 2021, had het Fonds de buurtbewoners uitgenodigd voor een informatiesessie in aanwezigheid van de Burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, om op hun vragen te antwoorden en hun het project voor te stellen. De overlegcommissie en het openbaar onderzoek zijn trouwens zonder ernstige betwistingen verlopen.

We zetten nu een beslissende stap in de realisatie van dit project, waardoor 461 Brusselse gezinnen een nieuwe kwaliteitswoning zullen kunnen verwerven in een gloednieuwe, groene wijk”, aldus Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting.

De ontwikkeling van deze nieuwe duurzame wijk is uitstekend nieuws voor onze gemeente. Wij steunen de ontwikkeling van toegankelijke woningen voor alle inkomens, alle leeftijden en alle gezinnen, waarbij de bewoners een aangename leefomgeving en een gezonde omgeving wordt aangeboden", volgens Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht.” 

"Wij zijn fier dat dit project binnenkort het daglicht zal zien. Met deze nieuwe Duurzame Klaverwijk biedt het Fonds de Brusselaars en Brusselaarsters een kwaliteitsvolle leefomgeving met een positieve milieu-impact en zet het zich in voor een veerkrachtige stad," benadrukt Lieve Lalemant-Scheerlinck, Voorzitster van de Raad van Bestuur van het Woningfonds.

 

 

 

 

Perscontact

Woningfonds
Hélène Tenreira
helene.tenreira@fonds.brussels – 0472 77 46 09