Deze huurdersgids zal je helpen ieders verplichtingen te verduidelijken en biedt ook nuttige onderhoudstips. Als huurder ben je verantwoordelijk voor bepaalde onderhoudstaken en herstellingen, maar ook het Woningfonds heeft zijn verplichtingen.

Deze verdeling van de taken en verantwoordelijkheden wordt ter informatie gegeven. Een niet-uitputtende lijst van de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden die verplicht ten laste zijn van de huurder of verhuurder is door de Regering opgesteld en op 8 december 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De partijen mogen niet van deze verdeling afwijken.

Download de Huurdersgids in pdf formaat, evenals de onderhoudsfiches.

Heb je een technisch probleem in je woning? Neem dan contact met ons op via het online formulier onderaan de pagina.

KEUKEN

Keuken

Huurder

Woningfonds

Schuimstraalbrekers en siliconevoegen vervangen

Onderkasten, gootstenen, wandkasten vervangen in geval ze versleten of defect zijn

Schoonmaken en onderhouden van de meubels

 

Onderkasten, gootstenen, wandkasten vervangen indien gebroken tijdens de bewoning

 

Huurder

Woningfonds

Reinigen door de buitenkant, de binnenkant en de metalen filters correct te ontvetten

Vervangen indien versleten of defect

Koolstof- of schuimfilters vervangen zie onderhoudsfiche

 

Kapotte lampen vervangen

 

Het Woningfonds verwittigen van een defect

 

 

Huurder Woningfonds

De woning behandelen (bij voorkeur door een gespecialiseerd bedrijf)

De woning behandelen als de huurder er nog geen 3 maanden woont

 

Kan een beroep doen op een bestrijdingsbedrijf en de kosten over de huurders verdelen in geval van een verspreiding over meerdere woningen

Huurder

Woningfonds

Onderhouden van de sifons en de afvoer om verstoppingen te voorkomen

 

Ontstoppen van de leidingen

 

Herstellen van schade door een verstopte afvoerleiding

 

Ontkalken van leidingen

 

Het is niet toegestaan hier vet, etensresten, gevaarlijke producten in te gooien

 

Huurder

Woningfonds

Reiniging en onderhoud van
de venstertabletten

 

Vervangen indien gebroken tijdens de bewoning

 

Huurder

Woningfonds

De gasslang vervangen vóór haar vervaldatum

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Vergeet niet aan het eind van de huurovereenkomst de gaskraan dicht te draaien en een dop op de leiding te plaatsen

Huurder

Woningfonds

Onderhouden, vervangen indien beschadigd tijdens de bewoning

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Schoonmaken van de contactdozen

 

Badkamer

Badkamer

Badverwarmer – Waterverwarmer –  Boiler

Huurder Woningfonds

Het jaarlijks onderhoud laten uitvoeren door een erkend vakman en het attest bezorgen aan het Woningfonds

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

De periodieke keuring laten uitvoeren overeenkomstig de geldende voorschriften

Vervangen van de veiligheidsgroep van de boiler als een lek wordt gemeld door de huurder

Beschermen tegen vorst (bij niet-gebruik en afwezigheid)

Defecte onderdelen vervangen als de huurder het jaarlijks onderhoud heeft uitgevoerd

Alle lekken, onregelmatigheden of problemen aan het Fonds melden

Vervangen van het apparaat als het versleten is

 

Individuele verwarmingsketel

Huurder Woningfonds

Het jaarlijks onderhoud laten uitvoeren door een erkend vakman en het attest  bezorgen aan het Woningfonds

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

De periodieke controle laten uitvoeren volgens de geldende voorschriften

Vervangen van defecte onderdelen en uitvoeren van reparaties  (indien de ketel regelmatig is onderhouden)

De attesten van het onderhoud en de periodieke controles bewaren voor de duur van de huurovereenkomst

Vervangen van de ketel indien versleten

De waterdruk op peil brengen

 

Ventilatieopeningen altijd vrijhouden

 

 

Huurder Woningfonds

Stofzuigen van de filters om de 3 maanden als de woning een ventilatie-unit heeft

Jaarlijks onderhoud van de ventilatie-unit en vervangen van de filters (dit wordt verrekend in de afrekening van de lasten)

De luchtroosters reinigen zonder de openingsinstelling te wijzigen

Vervangen van de luchtextractor indien defect

Het Woningfonds verwittigen van een defect

 

Huurder Woningfonds

Onderhouden en controleren van de bevestiging

 

Vervangen in geval van breuk of ernstige beschadiging

 
Huurder Woningfonds

Onderhouden met de geschikte producten

Vervangen indien versleten

Alle kalkaanslag, vlekken en sporen verwijderen

Repareren van correct onderhouden defecte toestellen

Repareren van barsten, scheuren, krassen

Vervangen van oude kranen en apparaten

De siliconen randvoegen herstellen waar nodig (bad, douche, wastafel, wc, wastafelkast, enz.)

 

Vervangen van de filters, straalbrekers en dichtingen van de kranen

 

Ontkalken van de schuimstraalbrekers en kranen (zie onderhoudsfiche)

 

Ontkalken van leidingen door een vakman (bij verminderde doorstroming)

 

Onderhouden en vervangen van regel- en afsluitkranen

 


Regelmatig aan de afsluitkranen draaien om te voorkomen dat ze blokkeren

Huurder Woningfonds

Reinigen, ontkalken, onderhouden met geschikte producten

Lekken aan de buitenkant van het toilet repareren

Vervangen van de dichting, de aansluitmanchet en de vlotter van de wc-spoeling

Vervangen in geval van veroudering

Vervangen van een gebroken wc-bril

 

Het is verboden vet, gevaarlijke producten, stoffen, vochtige doekjes, luiers, servetten, tampons, wattenstaafjes, tandenstokers, sigarettenpeuken, zakdoekjes, ongeschikt papier, etensresten, karton, enz. door de wc te spoelen.

Huurder Woningfonds

Onderhouden, vervangen indien beschadigd tijdens de bewoning

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Schoonmaken van de contactdozen

 
Huurder Woningfonds

Onderhoud van de sifons en de afvoer om verstoppingen te voorkomen

Lekken te wijten aan de
ouderdom van de leidingen

Herstellen van schade door een verstopte afvoerleiding

Versleten fittingen, leidingen en kranen vervangen

Ontkalken van de leidingen

 

Tips 

  • Regelmatig aan de afsluitkranen draaien om te voorkomen dat ze blokkeren
  • De watertoevoer afsluiten (meterkraan) bij lange afwezigheid
  • Beschermen tegen vorst (zie onderhoudsfiche)
Huurder Woningfonds

Deblokkeren van thermostaatkranen

Vervangen indien versleten of defect

Vervangen van kapotte thermostaatkoppen

 

Ontluchten van de radiatoren (zie onderhoudsfiche)

 

Het Woningfonds verwittigen van een defect

 

 

WOONKAMER

Woonkamer

Huurder

Woningfonds

Deblokkeren van thermostaatkranen

Vervangen indien versleten of defect

Vervangen van kapotte thermostaatkoppen

 

Ontluchten van de radiatoren (zie onderhoudsfiche)

 

Het Woningfonds verwittigen van een defect

 

Huurder

Woningfonds

Reiniging en onderhoud van de venstertabletten

 

Vervangen indien gebroken tijdens de bewoning

 

Huurder

Woningfonds

Reinigen en beschermen tegen stof in geval van werken

Bezorgen van een conformiteitsattest tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Het Woningfonds verwittigen van een defect

Vervangen indien defect

Huurder

Woningfonds

De thermostaat instellen volgens de behoeften. De gebruikershandleiding raadplegen

Vervangen indien defect

Batterijen vervangen indien versleten

 

Huurder

Woningfonds

Onderhouden, vervangen indien beschadigd tijdens de bewoning

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij
aankomst

Schoonmaken van de contactdozen

 

iNKOMHAL

Inkomhal

Huurder

Woningfonds

Onderhoud van sloten, scharnieren, grendels en klinken door ze regelmatig te oliën

Deur vervangen indien onbruikbaar na inbraak of door slijtage

Vervangen van het cilinderslot van de privédeur

Vervangen van gemeenschappelijke deursleutels in geval van verlies of diefstal en facturatie aan de huurder

In geval van verlies/diefstal van de badge of sleutels van de gemeenschappelijke ruimten, zal het Woningfonds de vervanging in rekening brengen

 

Wijzigingen aan de branddeuren zijn niet toegestaan (aanbrengen van kijkgaten of bijkomende sloten of inkorten van de onderkant)

 

In geval van inbraak, de politieaangifte bezorgen en aangifte bij de verzekering doen

 

Huurder

Woningfonds

Vervangen van defecte zekeringen

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Jaarlijks de klemmenblokken (die de kabels met de paneelelementen verbinden) aandraaien

 
 

Huurder

Woningfonds

Schoonmaken van handset, houder en snoer

Defecte onderdelen repareren of vervangen

Vervangen van de handset indien gebroken door onachtzaamheid (op de grond gevallen)

 

Elke storing aan het Woningfonds melden

 
Huurder Woningfonds

Reinigen en beschermen tegen stof in geval van werken

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Het Woningfonds verwittigen van een defect

Vervangen indien defect

 

Huurder

Woningfonds

Onderhouden, vervangen indien beschadigd tijdens de bewoning

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Reinigen van de contactdozen

 

VLOEREN, MUREN EN PLAFONDS

Vloeren, muren en plafonds

Huurder Woningfonds

Onderhouden met de geschikte producten

 

Herstellen van scheuren gemaakt tijdens de bewoning

 

Vervangen in geval van ernstige beschadiging tijdens de bewoning

 
Huurder Woningfonds

Vervangen van houten latten beschadigd tijdens de bewoning

 

Het hele oppervlak reinigen en behandelen indien de toestand van de parketvloer dit vereist

 

Onderhouden met de geschikte producten

 
Huurder Woningfonds

Onderhouden met de geschikte producten

 

Vervangen van gebroken tegels indien beschadigd door gebrek aan zorg

 

Verboden te doorboren

 
Huurder Woningfonds

Onderhouden, vervangen indien beschadigd tijdens de bewoning

Een conformiteitsattest bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Reinigen van de contactdozen

 

 

Huurder Woningfonds

Repareren van kleine scheuren, deuken en gaten die tijdens de bewoning zijn ontstaan

Reparatie van loszittende plafonnering en grote scheuren veroorzaakt door structurele bewegingen van het gebouw of grote structurele werkzaamheden (naburig gebouw)

Schade door muurbevestigingen herstellen

 

Niet behangen

 

Netjes herschilderen in lichte kleuren

 
Huurder Woningfonds

Schoonmaken

 

Opnieuw wit schilderen bij sporen veroorzaakt door roken of een gebrek aan ventilatie

 

Repareren van schade door een infiltratie die niet aan het Woningfonds is gemeld

 

Het is verboden iets aan het plafond te plakken

 

BALKONS

Balkons

Huurder Woningfonds

Schoonmaken en onderhouden, inclusief sifons en afvoerleidingen

Reparatie van de ruwbouw

Opletten voor objecten of vloeistoffen die vlekken kunnen achterlaten (bv. bloempotten, oliën, vetten, verf, enz.)

 
Huurder Woningfonds

Regelmatig reinigen en onderhouden

Herschilderen

Bevestigingsgebreken melden aan het Woningfonds

Zorgen voor de stabiliteit

EXTERIEUR

Exterieur

Huurder Woningfonds

Onderhoud van de aanplantingen

Grondig snoeien van bomen

Bijsnoeien en onderhoud van bomen en hagen

Bezorgen van een goed onderhouden tuin tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst

Geen bomen planten, verwijderen of vellen zonder schriftelijke toestemming van het Woningfonds

Vellen van bomen als de stabiliteit ervan in gevaar is (zieke of zwaar overhellende bomen)
Huurder Woningfonds

Onderhoud van de regenput

Afvoer en reiniging van slib

Lekken melden aan het Woningfonds

Herstellen indien versleten of defect

Huurder Woningfonds

Inspectieputten, sterfputten (afvoer), goten en leidingen onderhouden en reinigen. Ze ontstoppen indien ze verstopt zijn door vet of andere stoffen of voorwerpen

Ontstoppen als de huurder nog geen 3 maanden in de woning woont

Elke beschadiging van de riool aan het Woningfonds melden

Repareren of vervangen in geval van veroudering of slijtage (niet gerelateerd aan het gebruik)

Gooi hier geen papier, vet, etensresten, gevaarlijke producten, sigarettenpeuken en dergelijke in

Huurder Woningfonds

Snoeien (volgens de voorschriften van de gemeente) en onderhoud van hagen

Dode heggen vervangen

Huurder Woningfonds

Schoonmaken van de voetpaden en sneeuw-/ijsvrij maken (ten laste van de huurders op het gelijkvloers)

Opvolgen van de herstelling bij de bevoegde diensten

Elk defect onmiddellijk aan het Woningfonds melden

 
Huurder Woningfonds

Oppervlakken en voegen onderhouden

 

Vervangen in geval van breuk (schade) door schokken of abnormale overbelasting

 

DAKEN/GEVELS

Daken, gevels

Huurder Woningfonds

Herstellen van schade veroorzaakt door een openstaand raam

Herstellen van lekken en onderhoud van de daken

Een bedrijf inhuren om de daklijsten te reinigen

 

In gebouwen met meerdere woningen, elk lek of elke beschadiging aan het dak melden aan het Woningfonds

 

In gebouwen met meerdere woningen, aan het Woningfonds melden als er zich vuil ophoopt in de daklijsten

 
Huurder Woningfonds

Een bedrijf inhuren om het dak en de aansluitstukken van de regenafvoer te reinigen

Herstellen van lekken en onderhoud van de daken

Het Woningfonds verwittigen in geval van een lek of een overstromend dak

 

Niets op het platte dak plaatsen, want dat kan schade aan het dak veroorzaken

 
Huurder Woningfonds

Jaarlijks laten vegen door een vakman indien gebruikt voor een atmosferische verwarmingsketel of badverwarmer, en het attest aan het Woningfonds bezorgen

Schoorsteenbuizen repareren

Eventuele problemen aan het Woningfonds melden

Zorgen voor de stabiliteit

Huurder Woningfonds

Een bedrijf inhuren om de daklijsten en goten te reinigen en te ontstoppen

Gemeenschappelijke dakranden en goten schoonmaken en factureren aan huurders

Lekken aan het Woningfonds melden

Repareren en vervangen in geval van veroudering

 

Huurder Woningfonds

De gevel niet beschadigen. Schade is voor rekening van de huurder

Verwijderen van tags, graffiti of andere schade veroorzaakt door personen van buitenaf

 

Renoveren in geval van veroudering

Huurder Woningfonds

Schoonmaken

Vervangen in geval van veroudering of bij breuk door overmacht

Mechanismen onderhouden en smeren

 

Vervangen van de store van de velux indien die tijdens de bewoning is beschadigd

 

VENSTERS/RAMEN

Vensters, ramen

Huurder Woningfonds

Schoonmaken

Vervangen van gebroken ruiten in geval van overmacht (storm, brand, hagel, omvallende boom, ...) of een fabricagefout

Gebroken ruiten vervangen

Gebroken ruiten vervangen in geval van vandalisme of diefstal als de huurder een kopie van de politieaangifte bezorgt

Niets op het venster plakken

 
Huurder Woningfonds

Onderhoud van het mechanisme en smeren van de bewegende delen

Vervangen van versleten onderdelen

Deblokkeren van het luik als dat vast zit

Vervangen in geval van veroudering

Vervangen van de riem indien versleten of gebroken

 
Huurder Woningfonds

Onderhouden met de geschikte producten

 

Deuken en doorboringen repareren en opnieuw schilderen

 

Huurder Woningfonds

Schoonmaken van ramen en ruiten

De buitenkant van de houten ramen opnieuw schilderen

Onderhoud van de binnenkant van houten ramen (inclusief dakramen)

Vervangen indien versleten

Vervangen indien onbruikbaar gemaakt door huurder

Vervangen indien onbruikbaar na inbraak of door veroudering

In geval van inbraak, een kopie van de politieaangifte bezorgen en aangifte bij de verzekering doen

 

Tips 

  • Reinigen van de waterafvoerkanalen en groeven aan de binnenkant van de ramen
  • Regelmatig de opengaande delen openen om te voorkomen dat ze klemmen
  • Onderhoud en smeren van alle mechanismen
  • De vijzen van de klinken aanschroeven zodat ze goed vastzitten
  • Deblokkeren van het raam na een verkeerde manipulatie
  • De ramen sluiten bij het verlaten van de woning om schade door regen en tocht te voorkomen
  • Ventilatieopeningen vrijhouden

 

Huurder Woningfonds

Reiniging en onderhoud van de venstertabletten

 

Vervangen indien gebroken tijdens de bewoning

 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN - HAL

Gemeenschappelijke delen, hal

Huurder Woningfonds

Elke storing onmiddellijk aan het Woningfonds melden

Uitvoeren van reparaties, depannage en onderhoud

Bij problemen contact opnemen met de onderhoudsfirma als het Woningfonds niet bereikbaar is

 

Het onderhoud is inbegrepen in de huurlasten

 
Huurder Woningfonds

Naamplaatje aanbrengen

Vervangen of repareren in geval van schade, inbraak of veroudering

Regelmatig de brievenbus legen

 

Hangslot, cilinderslot of sleutel vervangen in geval van verlies of diefstal

 

Smeren van sloten en scharnieren

 

Vervangen van de brievenbus indien deze door de huurder is gebroken

 

Een kopie van de politieaangifte bezorgen in geval van een inbraak

 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN - KELDER

Gemeenschappelijke delen, kelder

Huurder Woningfonds

Problemen onmiddellijk aan het Woningfonds melden (controleer bij de buren of er een gemeenschappelijk probleem is)

Onderhoud van de stookketel en facturatie aan de huurder (altijd inbegrepen in de lasten)

 

Vervangen van defecte onderdelen en uitvoeren van reparaties

 

Vervangen van de ketel indien versleten

Huurder Woningfonds

De toegang vrijhouden om de opname van de meterstanden door distributiebedrijven mogelijk te maken

Vervangen van defecte meters

Huurder Woningfonds

Het Woningfonds op de hoogte brengen als er ratten in het gebouw zijn

Een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf inschakelen

Proberen het toegangspunt tot het gebouw te vinden (vaak een gat in de kelder)

Na de behandeling de gaten dichten waardoor de ratten het gebouw zijn binnengekomen

Vragen over je huurcontract? Een technisch probleem?

* Verplicht veld